Oferta usług Jakości bez retuszu z Anną Farion

Jeśli jesteś zainteresowany konferencjami lub szkoleniami, skontaktuj się ze mną. 

Integruj Systemy Zarządzania IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 biorąc pod uwagę wytyczne, dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (zgodnie z ISO 26000).

Akademia lidera jakości

szkolenie w formule zamkniętej dla firm

ustal termin
mail@jakoscbezretuszu.pl

Lider Zintegrowanego Systemu Zarządzania
zgodnego z ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu (ISO 26000)

Anna Farion, Magdalena Gawarecka, Małgorzata Biarda, Monika Partyka

Jako praktycy z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu, integrowaniu i konsultowaniu systemów zarządzania opartych o normy ISO wiemy co jest najważniejsze, aby spełniały one swoją rolę. Tym czynnikiem jest zaangażowanie. Jest to jednocześnie najtrudniejszy warunek do osiągnięcia zamierzonych rezultatów systemu, zwłaszcza jeśli jest to system złożony z kilku standardów i w rzeczywistości biznesowej wymaga współpracy nie tylko właścicieli procesów i najwyższego kierownictwa, ale również pracowników na wszystkich poziomach organizacji, a także innych zainteresowanych stron.

Biorąc udział w naszych warsztatach, zdobędziesz wiedzę nie tylko na temat tego jak dobrze przygotować wdrożenie czy integrację systemów opartych o normy ISO, ale również jak zaangażować ludzi, aby system zarządzania stał się integralna częścią modelu zarządzania i rozwoju firmy i wspierał jej cele strategiczne, operacyjne, systemowe. 

poznaj autorskie szkolenia Anny Farion

Pakiet 11 szkoleń

Podejście procesowe w zarządzaniu

Rozpatrywanie procesów w kategorii wartości dodanej oraz zbioru powiązanych ze sobą działań to konieczność dla przetrwania organizacji.

Dzięki szkoleniu przekonasz się, że zarządzanie procesowe to jedyna słuszna droga do rozwoju organizacji.

Dowiesz się, jak schematycznie przedstawić źródła wejść i odbiorców wyjść, zidentyfikujesz struktury systemu zarządzania jakością w cyklu PDCA, a także przedstawisz procesy za pomocą diagramu żółwia.

 

Rola świadomości jakościowej

Procesy przeciągają granice funkcjonalne (w  skroś hierarchii) dając wyniki spójne z celami organizacji, a sama organizacja czy jej system zarządzania jakością do zbiór jej procesów.
Dzięki szkoleniu przekonasz się, że zarządzeni procesowe to jedyna słuszna droga do rozwoju organizacji. Dowiesz się jak schematycznie przedstawić element jedno procesu oraz źródła wejść i odbiorców wyjść.

Rozpatrywanie procesów w kategorii wartości dodanej oraz zbioru powiązanych ze sobą działań to konieczność dla przetrwania organizacji.

 

Narzędzia do budowania i wzmacniania świadomości jakościowej

Umiejętności, które zyskasz
  • zrozumienie pojęcia jakości
  • właściwe interpretowanie wymagań i oczekiwań klienta
  • poznanie pojęcia świadomości jakościowej
  • zrozumienie jak ważną rolę pełni budowanie i wzmacnianie świadomości jakościowej w organizacji
  • zwracanie uwagi na kluczowe aspekty podczas budowania świadomości jakościowej organizacji

 

System zarządzania jakością i rola kierownictwa

Na szkoleniu dowiesz się jakie jest kluczowe podejście do systemu zarządzania jakością. Spójne i możliwe do przewidzenia wyniki organizacji są osiągane skuteczniej i efektywniej, gdy działania są rozumiane i zarządzane jako wzajemnie powiązane procesy, które funkcjonują jako spójny system. Kluczem do uruchomienia systemu zarządzania jakością jest pewność, że rozumiesz wymagania swoich klientów i stron zainteresowanych a także masz świadomość, że polityka jakości to nie papier na ścianie tylko deklaracja, która wyznacza strategiczny kierunek działania organizacji w ramach systemu zarządzania jakością.

Przegląd zarządzania IATF 16949

IATF 16949 znacząco podnosi wymagania w zakresie zaangażowania najwyższego kierownictwa wprowadzając pojęcie „przywództwa” Najwyższego Kierownictwa (punkt 5.1 standardu), którego to częścią jest oficjalne powołanie „Właścicieli Procesów” (5.1.1.3) rozumiejących swe role (czytaj: mających określone zakresy obowiązków i uprawnień) i posiadających jasno zdefiniowane kompetencje (7.2).

Przegląd zarządzania to kluczowa rola właścicieli procesów, których zadaniem jest między innymi decydowanie o zasobach potrzebnych dla zmian.

 

Dodatkowe wytyczne dla audytorów wg ISO 19011

Norma ISO 19011 ma zastosowanie do wszystkich organizacji, w których istnieje konieczność przeprowadzenia audytów wewnętrznych lub zewnętrznych systemu zarządzania jakością lub zarządzania programem audytów. Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania, łącznie z zasadami  audytowania, prowadzeniem audytów systemu zarządzania jak również wytyczne dotyczące oceny kompetencji zespołu zaangażowanego w proces audytowania to kompendium wiedzy dla każdego audytora.

 

Formel Q – specyficzne wymagania VW

Znasz wymianie pkt 4.3.2 specyfikacji IATF 16949?
Otóż, CSR’y czyli specyficzne wymagania klienta muszą być poddawane ocenie
i włączane do zakresu systemu zarządzania jakością organizacji.

Koncern Volkswagen z siedzibą w Wolfsburgu jest jednym z wiodących producentów samochodów na świecie i największym koncernem motoryzacyjnym w Europie.

Do koncernu należy 12 marek z 7 europejskich krajów: Volkswagen Samochody Osobowe, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Samochody Dostawcze, Scania oraz MAN.

 

Trylogia APQP zarządzanie projektem

Zaawansowane planowanie jakości (advanced product quality planning) musi zapewnić udział wszystkich zainteresowanych stron, łącznie z łańcuchem dostaw, o ile ma to zastosowanie. Przykłady zastosowania powyższego interdyscyplinarnego podejścia obejmują, ale nie ograniczają się do: zarządzania projektami (np. APQP lub VDA RGA) czy  czynności związanych z projektowaniem wyrobu i procesu wytwarzania (np. DFM i DFA), takich jak zastosować alterna­tywne projektowanie i rozwój procesu wytwarzania, z reguły skierowane dla produkcji seryjnej. W celu m.in. spełnienia wymagań klienta.

PPAP proces jakościowy

Wg specyfikacji IATF 16949 organizacja musi ustanowić, wdrożyć i utrzymywać proces zatwierdzania wyro­bu i procesu wytwarzania spełniający wymagania klienta w ramach swojego procesu produkcyjnego.

Celem procesu PPAP (Production Part Approval Process – proces zatwierdzania części) jest dostarczenie dowodu na to, że organizacja zrozumiała prawidłowo wszelkie dane projektu technologicznego klienta i wymagania specyfikacji oraz, że proces wytwarzania posiada potencjał do produkcji seryjnej wyrobów stale spełniając te wymagania klienta podczas bieżącej produkcji przy ustalonej ilości produkcji w określonym czasie.

 

Metodyka Global 8D

W latach 60’ Ford Motor Company wprowadził proces 8D jako standard rozwiązywania problemów, a w latach 90’ Ford Motor Company poprawił proces 8D i oficjalnie nazwał „Global 8D” (G8D). Do chwili obecnej jest on standardem rozwiązywania problemów stosowanym przez Ford Motor Company oraz wiele innych firm branży automotive. 8D oznacza osiem etapów procesu rozwiązywania problemów, które należy przejść w przypadku rozpatrywania reklamacji celem identyfikacji źródłowej przyczyny problemu i zapobiec jej ponownemu wystąpieniu.

 

Audyty warstwowe (LPA) wg CQI-8

Audyt warstwowy procesu jest narzędziem zarządzania stosowanym do weryfikacji, czy praca jest wykonywana zgodnie z ustalonymi standardami, do podkreślenia znaczenia zdefiniowanych standardów oraz do określenia możliwości ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego. Zastosowanie głównie w obszarze produkcji, ale nie tylko.

LPA wg CQI 8 jest przeprowadzane w miejscu, w którym wykonywany jest proces, co ułatwia również bieżącą dwukierunkową komunikację między zarządem a pracownikami realizującymi proces. Te interakcje wzmacniają zaufanie i pokazują, że praca jest wykonywana prawidłowo. To narzędzie do budowania kultury ciągłego doskonalenia.

Moi Zadowoleni Klienci

Pomogłam już wielu osobom

zobacz co o mnie piszą

Adrian Gabryś

5/5

Przegląd zarządzania według IATF 16949
Treści zawarte w szkoleniu wpływają na zwiększenie świadomości audytorów. Pomagają również w precyzyjnym zrozumieniu wymagań. Przytaczane życiowe przykłady, pozwalają na  przebudowę istniejącego w zakładzie pracy systemu, który jest dziurawy lub nie do końca zrozumiały /
precyzyjny.

 

Sebastian Cirko

5/5

Pakiet szkoleń Automotive Quality  jest opracowaniem, które postało dzięki Annie Farion. Omówienie tematów jakościowych, poruszanych w całym cyklu szkoleń, stanowi wysokiej jakości kompendium wiedzy dla każdego, kto na poważnie rozważa ukierunkować swoją karierę w branży automotive. Szanowane grono eksperckie, profesjonalne prowadzenie szkolenia, rzetelna i sprawdzona wiedza, a także przykłady wykorzystania jej w praktyce stanowią kwintesencję w przygotowaniu każdego z nas do funkcjonowania w branży. Bez względu na zajmowane stanowisko wiedza na temat zarządzania jakością stanowi wartość dodaną dla Twojego dalszego rozwoju.

Gorąco polecam i zachęcam do udziału w szkoleniach.

Aleksandra Nowak

5/5

Audyty warstwowe (LPA) wg CQI-8 Szkolenie w sposób merytoryczny przygotowuje do skutecznego wdrożenia LPA w organizacji. Jest pomocne zarówno dla osób, które dopiero stoją przed wyzwaniem takiego wdrożenia oraz dla tych, którzy mają już doświadczenie w tej materii. Kładzie nacisk na rozróżnienie czym jest, a czym nie jest audyt warstwowy procesu (w odniesieniu do chociażby audytu SZJ czy audytu produktu). Kompleksowo przeprowadza uczestnika przez wszystkie etapy: od zaplanowania do oceny skuteczności audytu warstwowego procesu, wskazując częste błędy i dobre praktyki. Jako inżynier jakości miałam już doświadczenie z LPA, jednak to szkolenie dało mi lepsze zrozumienie istoty LPA i zaleceń CQI-8.

0 +
Ilość przeszkolonych osób​
0 /5
Wskaźnik zadowolenia​ klienta
0 +
Ilość zadowolonych firm

QUALITY mentor

praktyka 17+

ANNA FARION

Gotowy na działanie?

Zdobądź ofertę