Przychodzi audytor i pyta…

99,00 

Categories: , Tags: ,

Poradnik zawierający wskazówki dla audytowanego jak zachować się w trudnych sytuacjach audytowych.

Audyty to bardzo przydatne narzędzie systemowe, a audyty zewnętrzne to świetne spojrzenie z dystansu na firmę. Audyt jest narzędziem, które służy ocenie stopnia, w jakim dany system spełnia wymagania konkretnej normy (lub norm, w przypadku zintegrowanych systemów zarządzania), a także wymagania własne organizacji oraz czy system jest skutecznie wdrożony, utrzymywany i doskonalony.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I Co może zrobić audytowany, gdy audytor nie bardzo zna swoją rolę? Jak poradzić sobie, gdy pytanie odbiega od przyjętych kryteriów?

Rozdział II Dokumentacja i komunikacja

Rozdział III Jak zareagować na nieprofesjonalne zachowanie audytora?

Rozdział V Co to znaczy obiektywizm audytora?

Rozdział IV Jak reagować na pytania, które nie powinny się pojawić?

Rozdział VI Jak postąpić w odpowiedzi na sugestie audytora?

Rozdział VII Jak postąpić, gdy audytor nie rozumie?