Istota zarządzania projektem

99,00 

SPIS TREŚCI:

Istota planowania jakości

Znaczenie projektów – po co nimi zarządzać?

Zarządzanie projektami – różne metody

Znaczenie projektów – uważaj na pułapki!

Cel zaawansowanego planowania jakości wyrobu

Koszty usuwania błędów

Zalety i wady stosowania zaawansowanego planowania jakości wyrobu

Zasady planowania jakości wyrobu

Struktura zarządzania projektem

Diagram PERT

Ścieżka krytyczna (ang. Critical Path Method, CPM)

Produkt dostępny na zamówienie

Wdrożenie nowego projektu jest dla organizacji nie lada wyzwaniem ponieważ z jednej strony firmy starają się utrzymywać bieżące działania biznesowe – rentowność, jakość wyrobów, relacje z klientami, lojalność wobec marki, produktywność, zaufanie klientów.

Z drugiej często muszą podążać za zmianami rynku i przekształcić działania biznesowe tak, aby się rozwijać i konkurować z innymi w przyszłości – spoglądając w przyszłość i podejmując decyzje, w jaki sposób rozwijać organizację i wprowadzić zmiany w biznesie, by ich efekty były dla organizacji efektywne.

Zarządzanie projektami jest niezwykle istotne z wielu powodów, zarówno dla organizacji, jak i dla realizacji samych projektów. Oto kilka kluczowych powodów, dla których zarządza się projektami:

  • Osiągnięcie celów: Zarządzanie projektami pomaga zidentyfikować cele projektu i dostarczyć wyniki zgodne z nimi. Zapewnia strukturę i plan działania, co przyczynia się do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
  • Skoordynowanie działań: W projektach zwykle zaangażowane są różne procesy organizacji, zespoły i zasoby. Zarządzanie projektami umożliwia skoordynowanie tych działań, aby osiągnąć cele projektu skutecznie i efektywnie.
  • Planowanie zasobów: Projekt może wymagać różnych zasobów, takich jak ludzie, budżet, czas, materiały i technologia. Zarządzanie projektami pozwala na dokładne planowanie i alokację tych zasobów.
  • Kontrola kosztów: Zarządzanie projektami pomaga w monitorowaniu kosztów projektu. Dzięki temu organizacja jest w stanie zarządzać budżetem budżetu.
  • Zarządzanie ryzykiem: Projekt może być narażony na różne rodzaje ryzyka. Zarządzanie projektami obejmuje identyfikację, analizę i zarządzanie ryzykiem w celu minimalizacji potencjalnych zagrożeń dla projektu.
  • Terminowe dostarczenie: Projekt ma określony czas trwania i termin realizacji. Zarządzanie projektami pomaga w planowaniu harmonogramu i utrzymaniu projektu w ramach ustalonych terminów.
  • Monitorowanie postępów: Zarządzanie projektami umożliwia monitorowanie postępów projektu i identyfikowanie ewentualnych opóźnień lub problemów. Dzięki temu można podjąć działania naprawcze w celu utrzymania projektu na właściwym kursie.
  • Zwiększenie efektywności: Skorzystanie z metodyk i narzędzi zarządzania projektami może pomóc w zwiększeniu skuteczności i efektywności pracy ludzi oraz procesów.
  • Jakość wyrobu: Zarządzanie projektami obejmuje również zapewnienie jakości, co sprawia, że wyrób końcowy spełnia ustalone standardy jakości i oczekiwania klientów.
  • Zadowolenie klientów: Dostarczenie wyrobu zgodnie z założonymi celami, terminem i jakością przyczynia się do zadowolenia klientów, co ma pozytywny wpływ na budowanie wzajemnych relacji i opinię na konkurencyjnym rynku.