Promocja!

Mam plan, Control Plan (CP), czyli plan sterowania procesem wytwórczym

Original price was: 98,00 zł.Current price is: 49,00 zł.

Twoje korzyści:

 • zdobycie umiejętności skutecznego i efektywnego planowania, wdrożenia i ciągłego doskonalenia planów sterowania procesami wytwórczymi (CP)
 • poznanie i zrozumienie wytycznych podręcznika Control Plans, 1st Edition, AIAG 2024. oraz wymagań standardu IATF 16949:2016 w zakresie opracowywania i nadzorowania planów kontroli,
 • uzyskanie umiejętności tworzenia planów kontroli wg wytycznych podręcznika Control Plans, 1st Edition, AIAG 2024.

Celem Planu Sterowania (CP) jest redukcja zmienności i pomoc w procesie wytwarzania wyrobów zgodnie z wymaganiami klienta. Dokonuje się tego przez dostarczenie procesowego i strukturalnego podejścia do projektu.

Plan Sterowania nie zastępuje informacji zawartej w szczegółowych instrukcjach operatora, ponieważ ma on zastosowanie do szerokiego zakresu procesów produkcyjnych i technologii. Jest on bowiem integralną częścią całościowego procesu jakości i powinien być wykorzystany jako ważny, „rozwijający się” dokument. Zatem ten dokument musi być wykonany w połączeniu z innymi powiązanymi dokumentami (PFC – FMEA – CP – SWI).

W efekcie Plan Sterowania opisuje działania, które są wymagane w każdej fazie procesu technologicznego, aby zapewnić, że wszystkie dane wyjściowe procesu będą pod nadzorem.

Podczas bieżącego procesu wytwarzania Plan Sterowania pozwala na monitorowanie procesu i metod sterowania, które będą wykorzystane do kontroli charakterystyk. Z chwilą, gdy oczekuje się, aby procesy były stale doskonalone, CP odzwierciedla strategię, która reaguje na zmieniające się warunki procesu.

Plan Sterowania jest utrzymywany i wykorzystywany poprzez cały cykl życia wyrobu. Na początku cyklu jego podstawowym celem jest udokumentowanie wstępnego planu sterowania procesem wytwarzania wyrobu. Następnie, wskazuje on jak kontrolować proces i zapewnić jakość wyrobu. Ostatecznie Plan Sterowania pozostaje „żywym” (zmieniającym się) dokumentem, odzwierciedlającym aktualne metody kontroli i wykorzystane systemy pomiarów.

Skuteczne i efektywne sterowanie procesem nie będzie możliwe bez podstawowego zrozumienia procesu, co za tym idzie istotą jest aby rolę facylitatora przy tworzeniu i aktualizowaniu Planu Sterowania pełniła osoba z wiedzą o technologii wytwarzania. Wykorzystania całej dostępnej informacji dla doskonalenia Planu Sterowania jest niezbędne, w tym celu istotne jest powołanie zespołu interdyscyplinarnego. Dla lepszego rozumienia procesu Plan Sterowania musi uwzględniać informacje pochodzące z:

 • schematu przebiegu procesu (PFC)
 • FMEA (konstrukcji/ procesu)
 • charakterystyk specjalnych
 • Lessons learned (Lekcja wyuczona w oparciu o podobne procesy)
 • wiedzy zespołu o procesie
 • optymalizacji metod (np. QFD – rozwinięcie funkcji jakości, DOE – projektowanie eksperymentalne, itp.)

Co musi zawierać Control Plan? Te elementy zostały dokładnie opisane w podręczniku AIAG Control Plan oraz wypunktowane w IATF 16949:2016, załącznik A.2, tj: dane ogólne np. poziom zmiany konstrukcyjnej, nadzór nad wyrobem np. charakterystyki specjalne dla wyrobu, nadzór nad procesem np. parametry procesu (w tym ustawienia procesu i tolerancje), metody np. technikę pomiaru, plan reagowania.

Więcej na ten temat dowiesz się z mojego E-booka. Nie zwlekaj z zakupem, ponieważ PROMOCJA TRWA DO ODWOŁANIA!

E-book “Mam plan, Control Plan (CP), czyli plan sterowania procesem wytwórczym”
Autor: Anna Farion

SPIS TREŚCI:
1. Wprowadzenie

 • Cel
 • Oczekiwane korzyści
 • Znaczenie planu sterowania (CP)
 • Cel planu sterowania procesem wytwórczym
 • W którym procesie powinniśmy pytać o CP?

2. Metodologia PLANU STEROWANIA (CP)

 • Cel metodologii
 • Które etapy procesu obejmuje CP?
 • Przegląd i aktualizacja metodologii CP

3. Jak skutecznie zarządzać procesami WYTWÓRCZYMI?

Format planu sterowania procesem wytwórczym. Co musi zawierać CP?

 • Charakterystyki specjalne
 • Charakterystyki specjalne na osi cyklu życia wyrobu
 • Charakterystyka przejścia (PTC)
 • Przykładowa matryca charakterystyk specjalnych
 • Rodzinny plan sterowania
 • Współzależne procesy i/lub plany sterowania
 • Proces napraw i przeróbek
 • Plan reagowania
 • Procesy „Czarnej Skrzynki”
 • 100% kontrola wizualna
 • Organizacje nieodpowiedzialne za projekt
 • Dostawcy dedykowani
 • Używanie oprogramowania do opracowywania CP i zarządzania nimi

4. Rozwój planu sterowania procesem wytwórczym

 • Fazy planów sterowania
 • Elementy planów sterowania