Ogólnopolska
Konferencja Jakościowa 2023

"Przyszłość zarządzana przez jakość"

Dlaczego codziennie należy wybierać jakość? Jak wykorzystać systemowe podejście do jakości w celu zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej?  Wspólnie odpowiemy sobie na wszystkie pytania i poruszymy ważne zagadnienia podczas Ogólnopolskiej Konferencji Jakości.

Reportaż

 “O jakości nigdy za wiele”

Fotoreportaż

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA JAKOŚCIOWA
23-24 maja 2023

Prestiż Konferencji

Uczestnicy z największych firm w Polsce, dyrektorzy i managerowie działów JAKOŚCI, a także dyrektorzy zarządzający przedsiębiorstwami.

Eksperci jakości

W programie doświadczeni praktycy JAKOŚCI, nie tylko z dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim, którzy z powodzeniem wykorzystują narzędzia jakościowe w swoich firmach.

Tworzenie jakości

Pokazujemy konsekwencję tworzenia jakości poprzez rozumienie, przewidywanie i spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów w zmieniającej się rzeczywistości oraz wykorzystywanie wszelkich szans pojawiających się w tym zakresie.

Różne perspektywy

Omawiamy wyzwania i perspektywy rozwoju JAKOŚCI w różnych sektorach i branżach

Aktualne trendy

Tylko nowoczesne trendy i innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania JAKOŚCIĄ.

Benchmarking

Podpowiedzi, gotowe wskazówki i nowatorskie strategie przekazywane przez autorytety w dziedzinie JAKOŚCI.

Panel dyskusyjny

Odpowiedzi na zgłoszone pytania uczestników, kładziemy nacisk na interakcję i dyskusję z uczestnikami oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.

Program

Konferencja 23.05.2023

Godzina
Temat
Prelegent
8:00
Rejestracja uczestników, kawa powitalna
8:20
Uroczyste otwarcie konferencji
Anna Farion
8:30
Jak jakość łączy się z ekologią i społeczną odpowiedzialnością?
Dr Monika Partyka – Dyrektor ds. Wdrożeń i Rozwoju w i2 Analytical
9:00
Zarządzanie ryzykiem i szansami, czyli budowanie odporności na permanentną zmianę.
Małgorzata Biarda – Audytor 3 strony ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 33201
9:30
POLSKA NAGRODA JAKOŚCI® – REAKTYWACJA
Marcin Kałużny – Sekretarz generalny KONKURSU POLSKA NAGRODA JAKOŚCI®, prezes zarządu Fundacji Qualitas, członek zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000
10:00
Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA) – jak jej użyć poza branżą automotive?
Dr inż. Tomasz Wilk – Kierownik Działu Badań i Rozwoju
10:30
Przerwa kawowa
10:45
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w czasach Przemysłu 4.0.
Jacek Śliwiński – Quality Manager w Polski Autobus Wodorowy
11:15
Contract Engineering – w jaki sposób zarządzać odpowiedzialnością w projekcie
Iga Bagińska-Kuśnierz – konsultant biznesu i rynku Automotive
Paweł Jarosz – Menedżer projektów jakościowych, audytor VDA 6.3. oraz 2TP (VW)
11:45
Zarządzanie kompetencjami personelu w procesowym modelu działania organizacji
Maciej Nowiński – Audytor 3 strony IATF 16949:2016, prezes Grupy Doradztwa Kreatywnego Pronost Sp. z o.o.
12:15
Przerwa obiadowa
12:45
Czego Steve Jobs nauczył się od Jurana, by zostać wizjonerem?
Beata Łuczak – Auditor 3 strony ISO 9001, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
13:15
Model EFQM- mapa drogowa dla organizacji
Dr Joanna Martusewicz – Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Krajowego Partnera Europejskiej Fundacji EFQM w Brukseli
13:45
Barometr jakości – trendy przyszłości
Aneta Sawicka – Sales Manager w BSI Group Polska Sp. z o.o.
14:15
Przerwa kawowa
14:30
Panel dyskusyjny – Dlaczego codziennie należy wybierać jakość?
Maciej Nowiński, Dr Joanna Martusewicz, Dr Monika Partyka, Małgorzata Biarda
prowadzący: Anna Farion & Marcin Kałużny
16:00
Przerwa
18:00
Impreza integracyjna
KONCERT SAKSOFON
Paweł Piec Sax Solo

repertuar jazz
23:00
Zakończenie konferencji, dzień 1

Konferencja 24.05.2023

Godzina
Temat
Prelegent
8:00
Rejestracja uczestników, kawa powitalna
8:20
Otwarcie konferencji, dzień 2
Anna Farion
8:30
12 filarów Skutecznego Systemu Zarządzania
Daniel Szałwiński – CEO w myISOpocket
9:00
Quality inclusion – Jakość wbudowana w proces na przykładzie podejścia Toyoty
Kinga Niedziela – Quality Manager
9:30
Jakość bez energii – w efektywnych procesach nie zapominamy o efektywności energetycznej
Magdalena Gawarecka – Audytor 3 strony ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO50001
10:00
“Jak zarządzać systemem jakości w erze cyfrowej?”
Dariusz Kowalski – Country manager International BlueKanGo team
10:30
Przerwa kawowa
10:45
Partycypacja pracowników w procesie doskonalenia organizacji a systemowe mechanizmy zarządzania jakością
Dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. PŚ – Prezes Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Przewodniczący Kapituły Konkursu Polskie Nagrody Jakości, Członek Rady Normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
11:15
Wskaźniki jakości i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji czyli od wyniki firmy do wykonu na stanowisku pracy
Magdalena Całek-Szwajkosz – Quality Manager
11:45
Wpływ jakości procesu marketingu na percepcję klienta
Magdalena Cedro-Czubaj – Dyrektor Marketingu Grupy Oknoplast
12:15
Przerwa obiadowa
12:45
Optymalizacja cech produktu i procesu ukierunkowanych na spełnienie wymagań klienta (case study)
Marcin Polak – CEO w Projektowania PPM
13:15
Turkusowa jakość samoorganizujących się zespołów
Prof. Andrzej Jacek Blikle – profesor nauk matematycznych, Prekursor kompleksowego zarządzania jakością (ang. total quality management), dyrektor ds. naukowych Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Języka Polskiego
14:00
Przerwa kawowa
14:15
Panel dyskusyjny – Jak wykorzystać systemowe podejście do jakości w celu zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej?
Prof. Andrzej Blikle, Daniel Szałwiński, Magdalena Gawarecka, Magdalena Całek-Szwajkosz
prowadzący: Anna Farion & Dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. PŚ
16:00
Zakończenie konferencji, dzień 2

Prelegenci

Poznaj ekspertów Jakości bez retuszu, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w trakcie wydarzenia:

Turkusowa jakość samoorganizujących się zespołów

Prof. Andrzej Jacek Blikle

GOŚĆ SPECJALNY

Na konferencji wystąpi m.in.  Prof. Andrzej Jacek Blikle – prekursor kompleksowego zarządzania jakością (ang. total quality management), członek Rady Języka Polskiego poruszy temat „Turkusowa jakość samoorganizujących się zespołów”.

Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie słuchaczom nowych idei związanych z organizowaniem pracy zespołowej. Na gruncie filozoficznym są one znane od czterech tysięcy lat i można je streścić słowami, że “ludzie wolni i szczęśliwi pracują lepiej”. 

Jednak stosunkowo od niedawna (kilkadziesiąt lat) nabierają praktycznego wymiaru, gdyż pojawia się coraz więcej organizacji, a w tym i firm, które potrafią je wdrożyć i dzięki temu osiągnąć spektakularne sukcesy.

Marek Roszak

POLSKIE FORUM ISO 9000

Prezes Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

Przewodniczący Kapituły Konkursu Polskie Nagrody Jakości

Członek Rady Normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przewodniczący Kapituły Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zarządzania IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana

Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskie, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, audytor

Największą wartością każdej organizacji jest kapitał intelektualny, a w szczególności drzemiący w nim potencjał rozwoju, który uruchomiony stanowi o zdolności do doskonalenia organizacji. 

Czy narzędzia systemowego zarządzania wspomagają organizacje w „uwalnianiu” potencjału kapitału drzemiącego w pracownikach?

Partycypacja pracowników w procesie doskonalenia organizacji a systemowe mechanizmy zarządzania jakością

Barometr jakości – trendy przyszłości

Aneta Sawicka

BSI Group Polska Sp. z o.o.

Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni, od studiów związana z tematem zapewnienia jakości i systemów zarządzania. Od ponad 10 lat pracuje w BSI Group Polska, początkowo w certyfikacji systemów ISO i szkoleniach, później odpowiadając za rozwój obszaru certyfikacji wyrobów. Obecnie zarządza połączonym zespołem certyfikacji i szkoleń.

W zmieniającym się świecie systemy zarządzania nie mogą pozostawać w tyle – muszą nadążać za rozwojem i potrzebami technologii. Od kilku lat widoczne są nowe trendy i obszary,
w których systemy zarządzania oraz systemowe podejście mogą przynieść ogromne korzyści. BSI ściśle współpracuje z firmami, aby tworzyć normy dopasowane do potrzeb globalnych rynków i klientów. Tylko rozmawiając i rozumiejąc biznes można opracowywać oraz dostarczać rozwiązania wymagane w przyszłości.

Podczas konferencji chciałabym pokazać trendy istniejące w na rynku oraz kierunki rozwoju systemów zarządzania. Znajomość obecnych na rynku kierunków rozwoju i obszarów zainteresowania różnych branż i rynków, ma kluczowy wpływ na podejmowanie właściwych decyzji we własnych firmach.

Marcin Kałużny

FUNDACJA QUALITAS

Sekretarz generalny KONKURSU POLSKA NAGRODA JAKOŚCI®, prezes zarządu Fundacji Qualitas, członek zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000, certyfikowany pełnomocnik zarządu ds. systemów zarządzania jakością. Od 18 lat propagator jakości.

Najstarsza i najważniejsza w PL nagroda za jakość powraca z nowymi partnerami i zupełnie nowym systemem oceny opartym o Model Doskonałości EFQM. Organizatorem 26 edycji w roku 2023 została Fundacja Qualitas a sygnatariuszami stosownego porozumienia są: Krajowa Izba Gospodarcza; Naczelna Organizacja Techniczna; Klub Polskie Forum ISO 9000 wraz z Polskim Stowarzyszeniem Jakości Zarządzania POLISOLAB; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu -Krajowa Organizacja Partnerska EFQM.

Prelekcja odpowiada na pytanie jak skutecznie zwiększać wartość organizacji poprzez promocję jakości.

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI® – REAKTYWACJA

Model EFQM- mapa drogowa dla organizacji

Joanna Martusewicz​

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego

Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuKrajowego Partnera Europejskiej Fundacji EFQM w Brukseli – organizacji przyznającej EFQM Global Award najlepszym firmom na świecie

Model EFQM jest globalnie rozpoznawalnym narzędziem w zarządzaniu zmianami i doskonaleniu ich wyników. Określa ramy procesu zarzadzania i buduje podstawy do osiągania długoterminowego sukcesu oraz zrównoważonego rozwoju.

Przyjęcie holistycznej perspektywy w modelu daje możliwość połączenia strategicznej perspektywy z koncentracją na działalności operacyjnej i orientacją na wynikach.

Iga Bagińska-Kuśnierz

INKATOM

Konsultant biznesu i rynku Automotive. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie budowania i prowadzenia projektów konsultingowych i inżynieryjnych w firmach produkcyjnych. Specjalizuje się w Contract Engineeringu na obszarze PL, CZ, SK ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb działów jakości, produkcji i logistyki. Na co dzień wspiera inżynierów w rozwoju osobistym oraz zawodowym, a także działy HR w lepszym rozumieniu potrzeb produkcyjnych.

Razem z Pawłem Jaroszem przedstawię jakościowe zarządzanie kontraktem, czyli czego nie powie Ci żadna firma konsultingowa. 

Podczas konferencji pokażemy Ci, jak poprowadzić usługę Contract Engineeringu, aby przyniosła Twojej organizacji jak największą wartość dodaną. 

Jakie warunki powinna spełnić organizacja oraz jakimi narzędziami dysponować, aby skutecznie zarządzić odpowiedzialnością w projekcie? 

Jak nadzorować projekt kontraktowy i czego można oczekiwać od pracy interim inżyniera? Jak przygotować się do współpracy z kontraktorami oraz jak skutecznie rozliczyć cele projekt?

Contract Engineering – w jaki sposób zarządzać odpowiedzialnością w projekcie

Contract Engineering – w jaki sposób zarządzać odpowiedzialnością w projekcie

Paweł Jarosz

INKATOM

Menedżer projektów jakościowych. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie budowania świadomości jakości w firmach produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia jakości, rozwoju dostawców i zarządzania eskalacjami. Fanatyk jakości, trener narzędzi jakościowych, audytor VDA 6.3. oraz 2TP (VW). Prywatnie: poza gaszeniem pożarów na produkcji, działa także w OSP jako czynny Strażak. Tata Henia i Mai.

Razem z Igą Bagińską-Kuśnierz przedstawię jakościowe zarządzanie kontraktem, czyli czego nie powie Ci żadna firma konsultingowa. 

Podczas konferencji pokażemy Ci, jak poprowadzić usługę Contract Engineeringu, aby przyniosła Twojej organizacji jak największą wartość dodaną. 

Jakie warunki powinna spełnić organizacja oraz jakimi narzędziami dysponować, aby skutecznie zarządzić odpowiedzialnością w projekcie? 

Jak nadzorować projekt kontraktowy i czego można oczekiwać od pracy interim inżyniera? 

Jak przygotować się do współpracy z kontraktorami oraz jak skutecznie rozliczyć cele projekt?

Magdalena Cedro-Czubaj

OKNOPLAST

Związana z Grupą Oknoplast od 8 lat. Początkowym etapem współpracy było kierowanie Działem Wsparcia Sprzedaży Oknoplast. Od 2015 roku objęła stanowisko Dyrektora Marketingu. Jej specjalnością są analizy rynku i konkurencji oraz szeroko pojęte badania marketingowe. Jest odpowiedzialna za planowanie i prowadzenie działań marketingowych grupy Oknoplast. Do jej obowiązków należy m.in. zarządzanie danymi marketingowymi, sporządzanie planów marketingowych, kreowanie, prowadzenie i monitorowanie projektów marketingowych, działań promocyjnych i PR, a także kierowanie akcjami promocyjno-reklamowymi firmy.

Podczas konferencji poruszę następujące zagadania:

– jaki wpływ – w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym – może mieć jakość procesów marketingowych na postrzeganie marki/firmy przez klientów?

– miejsce i rola marketingu w organizacji, której celem strategicznym jest zbudowanie marki premium

– czym jest jakość dla marketerów jeśli chodzi o postrzeganie marki

– jak skupienie się na jakości procesu marketingowego pomaga budować zaufanie i lojalność klientów  

Wpływ jakości procesu marketingu na percepcję klienta

Zarządzanie kompetencjami personelu w procesowym modelu działania organizacji

Maciej Nowiński

Grupa Doradztwa Kreatywnego Pronost Sp. z o.o.

Pasjonat, ekspert i praktyk w tematyce procesowego zarządzania organizacjami. Od 20 lat czynny audytor 3 strony IATF16949. Prezes Zarządu Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o. – firmy szkoleniowej, doradczej i rozwijającej oprogramowanie do efektywnego sterowania procesami wytwarzania, współpracującej z największymi korporacjami motoryzacyjnym.

Dziewięćdziesiąt dziewięć procent audytowanych przeze mnie organizacji jest przekonana o tym, że działa procesowo. W końcu posiadają certyfikat ISO9001 oraz IATF16949. Zaczynamy więc z wysokiego „C”, powiedzmy na 20-tym piętrze. Jednak kiedy zaczynam zadawać kolejne pytania, winda rusza w dół:

W ilu procesach bierze Pani/Pan udział (10 piętro)? Jak zostały określone role procesowe  (5 piętro)? Czy zdefiniowano odpowiedzialności i uprawnienia dla ról procesowych (parter)? Czy określono kompetencje dla ról procesowych (piwnica)?

Podczas wystąpienia opowiem i wyjaśnię na przykładach, jak implementować model organizacji oparty na rolach procesowych i jak zarządzać kompetencjami personelu w oparciu o model procesowy, odzwierciedlający faktyczny przepływa wartości i informacji w organizacji. 

Dariusz Kowalski

BlueKanGo Polska

Doświadczenie w pracy na bardzo różnorodnych stanowiskach, zwróciło moją uwagę na wzrastające znaczenie zintegrowanych systemów zarządzania. We współczesnej rzeczywistości ilość współpracujących ze sobą procesów oraz ich wzajemne współdziałanie wciąż rośnie.
Dzięki wcześniejszemu doświadczeniu w implementacji i doskonaleniu zautomatyzowanych rozwiązań dla procesów związanych z QHSE, ścieżka doprowadziła mnie do BlueKanGo, gdzie moja rola jako osoby prowadzącej polskie przedstawicielstwo polega na pomaganiu innym ekspertom z różnych branż w optymalizacji ich istniejących procesów przy wdrażaniu nowych narzędzi.

Wdrożenie lub poprawa systemu jakości to istotna decyzja dla każdego przedsiębiorstwa, które chce zyskać na jakości, wydajności oraz konkurencyjności. Chociaż proces ten może okazać się żmudny, technologia cyfrowa staje się znaczącym atutem aby go osiągnąć, stając się dźwignią, która unowocześnia firmy, poprawiającą ich jakość oraz wyróżniając je na tle konkurencji.

Jak zarządzać systemem jakości w erze cyfrowej?

Termin

23-24 maja 2023

Organizator

Anna Farion,
Jakość Bez Retuszu z Anną Farion

Miejsce

Impreza integracyjna

Koncert saksofon

Paweł Piec Sax Solo – repertuar Jazz

23 maja 2023 18:00-23:00

Restauracja Cechownia

Sponsorzy

Patroni honorowi

Patroni medialni