O projekcie

Jesteśmy grupą ekspertów i pasjonatów, która chce wspólnie rozwijać kompetencje, tworzyć sieci współpracy i organizować wydarzenia, będące rezultatem naszej wiedzy, doświadczeń i praktycznej strony budowania świadomości jakościowej w organizacjach.

Społeczność JAKOŚCI BEZ RETUSZU to nie tylko interakcje z pasjonatami jakości chcącymi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, rozwijać siebie i innych w dziedzinie jakości oraz działania podejmowane w świecie offline, ale także te podejmowane w sieci.

Jakość bez retuszu to współpraca i wsparcie ekspertów, dostęp do merytorycznej  wiedzy, budowanie pozytywnego wizerunki  i naoczna inspiracja – możliwość benchmarkingu

Partnerzy

MAŁGORZATA BIARDA

Ekspertka ds. systemów zarządzania z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w temacie norm i systemów zarządzania ISO. Wdrożeniowiec, konsultant, trener i audytor dla norm: 9001, 9004, 14001, 14004, 26000, 31000, 31010, 33201, 45001, 45003

Jaki jest cel Małgorzata Biarda w projekcie JAKOŚĆ BEZ RETUSZU z Anną Farion?

Sprawiać, że ludzie i organizacje rozwijają się, doskonalą, a przede wszystkim zawsze w odpowiedni sposób reagują na zmiany, są na nie gotowi i dopasowują się dzięki wdrożonym, utrzymanym i doskonalonym systemom zarządzania. Tym samym mogą realizować misję i wizję, strategię, dostarczać wyroby i usługi najwyższej jakości, dbając przy tym o środowisko i człowieka, w każdym jego wymiarze (fizycznym, psychologicznym, społecznym, socjalnym).

MAGDALENA CAŁEK-SZWAJKOSZ

Całe życie zawodowo Magdaleny jest związane z jakością i systemami zarządzania w firmach produkcyjnych. Pełni funkcję Kierownika Jakości ponad 15 lat. W swojej karierze również pełniła role Pełnomocnika ds. SZS. Wraz zespołem projektowym wdrażała i brała czynny udział w doskonaleniu systemów: ISO 9001, IATF 16949 (TS16949), ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS18001). Współpracowała z wszystkimi OEM na rynku (uzyskawszy nagrodę jakości).

Pasją Magdaleny są systemy zarządzania, które pomagają, a nie przeszkadzają w funkcjonowaniu organizacji. Dlatego w pracy zawodowej wdraża narzędzia jakości spełniające wymagania i dostosowane do potrzeb danej firmy.

Jaki jest cel Magdy w Jakości Bez Retuszu z Anną Farion?
Magda pragnie dzielić się wiedzą zakresu systemów zarządzania, wymagań klientów, budowy strategii z mapą wskaźników, narzędzi wspomagających systemy zarządzania organizacją („narzędzia szyte na miarę” potrzeb).

MAGDALENA GAWARECKA

Konsultant, trener i auditor w zakresie systemów zarządzania opartych na wymaganiach ISO 9001; ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001. Audytor energetyczny. <br><br>Podczas prowadzonej działalności promuje zintegrowane podejście do zarządzania jakością, środowiskiem, BHP i energią.

Swoją wiedzą i spostrzeżeniami dzieli się na blogach: BLOG ENERGETYCZNY; ISOZTEGO.PL

Jaki jest cel Magdaleny w projekcie JAKOŚĆ BEZ RETUSZU?

Magdalena pragnie dzielić się wiedzą z zakresu systemów zarządzania oraz efektywności energetycznej. Systemy zarządzania powinny wspierać biznes, a biznesowe podejście wymaga systematyczności. Chce pokazać, że wymagania standardów to recepta na stabilną firmę. Teoretyczne rozważania potwierdzają praktyczne przykłady, zebrane podczas doświadczeń w różnych firmach.

DOROTA DUDKIEWICZ

Audytor wiodący systemów zarządzania oraz tematyki CSR. Pracuje również jako Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania. Od 10 lat wspiera polskie firmy w budowaniu jakości usług i wyrobów dla klienta, w tym tego bardzo szczególnego, jakim jest Wojsko Polskie. <br><br>Specjalizuje się w normach: PN–EN ISO 9001, PN–EN ISO 14001, PN–EN ISO 22000, IFS, BRC, PN-EN ISO 26000, AQAP 2110, HACCP.

Szczególną uwagę poświęca audytowaniu i realizacji szkoleń. Mając wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych uczy również dzieląc się zasadami przywództwa, wystąpień publicznych i komunikacji autorstwa m.in. Johna C. Maxwella. Pomaga klientom w praktyce wprowadzić te zasady w życiu zawodowym i osobistym. Należy do członków Zespołu Maxwell Leadership, wspierając ludzi w ich transformacji. Swoim podejściem do przywództwa mogła podzielić się udzielając wywiadu do książki „Liderka, czyli o kobiecym stylu przywództwa.” pod redakcją Ilony Adamskiej.

Jaki jest cel Doroty w projekcie JAKOŚĆ BEZ RETUSZU?

Dorota pragnie dzielić się wiedzą z zakresu zapewnienia jakości aby młodzi specjaliści, inżynierowie oraz liderzy mogli swobodnie posługiwać się zasadami, metodami oraz narzędziami jakości zapewniającymi budowanie zdrowych organizacji stale dążących do perfekcji.

ANNA FARION

twórca projektu JAKOŚĆ BEZ RETUSZU z Anna Farion. Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej – pomaga specjalistom, inżynierom i liderom osiągnąć mistrzostwo zawodowe poprzez budowanie świadomości jakościowej i znaleźć rozwiązania ich problemów, a przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Lubi ciągle rozwijać swoje kompetencje i dzielić się  zdobytą wiedzą czy doświadczeniem.

W swojej karierze zarodowej zajmowałam różne stanowiska: od specjalisty ds. reklamacji, inżyniera jakości, konsultanta ds. Systemów Zarządzania Jakością po Managera Jakości czy Dyrektora Operacyjnego. Posiada wszechstronne wykształcenie i ponad dwudziestoletnie doświadczenie, w tym ponad 18 lat w branży motoryzacyjnej, zajmowałam się uruchamianiem czy optymalizacją procesów, nadzorowaniem projektów oraz wdrażaniem i udoskonalaniem systemów zarządzania jakością, opartych na standardach międzynarodowych. Jest m.in. certyfikowanym audytorem procesu trzeciej strony posiadającym licencję Verband der Automobilindustrie (VDA) e.V. QMC.

SYLWIA KRÓL

Sylwia jest Quality Managerem z ponad piętnastoletnim
doświadczeniem w zapewnieniu jakości oraz systemach zarządzania jakością dla firm z branży motoryzacyjnej oraz tekstylnej.   Pasjonują ją zagadnienia związane z systemami zarządzania jakością, audytowaniem procesów produkcyjnych, systemów zarządzania jakością oraz szeroko rozumianą dokumentacja systemową.
Dodatkowo Sylwia jest audytorem 3-ciej strony ISO 9001.

Jaki jest cel Sylwii w projekcie JAKOŚĆ BEZ RETUSZU?

Sylwia Król chętnie dzieli się wiedzą z zakresu zapewnienia jakości oraz systemów zarządzania jakością. Zależy jej na tym, aby odczarować przegląd zarządzania jako wymaganie i uczynić go przydatnym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa.

Sylwia w ramach projektu JAKOŚĆ BEZ RETUSZU pragnie ciągle się rozwijać i uczyć, a przy tej okazji aktywnie obserwować i reagować na pojawiające się potrzeby aby udzielać wsparcia innym służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.
W ramach publikacji i wystąpień Sylwii w projekcie JAKOŚĆ BEZ RETUSZU nie zabraknie tematów związanych z przeglądem zarządzania.

BEATA ŁUCZAK

Auditor wiodący ISO 9001, trenerka, konsultantka, praktyk. Pomaga odkrywać sens jakości i audytowania, aby wszystkie zaangażowane strony odczuwały z tego radość.

W swojej pracy przyjmuje perspektywę klienta. Pomaga jej w tym rola wolontariuszki podczas międzynarodowych i krajowych wydarzeń sportowych. Od 16 lat współpracuje z jednostką certyfikującą TUV Rheinland. Wprowadziła w świat zarządzania jakością według ISO 9001 i audytowania już dziesięć grup słuchaczy Studium Podyplomowego Zarządzania Jakością na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu i cieszy się z ich sukcesów zawodowych na tym polu.

Od tego roku akademickiego oprócz roli wykładowcy i egzaminatora pełni funkcję koordynatora merytorycznego tego studium. Ukończyła biologię molekularną na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz Studium Podyplomowe z Marketingu i Zarządzania Jakością w WSB w Poznaniu w latach 1999 i 2001. Ma dziewięcioletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym koncernie. Przez 17 lat pielęgnowała wdrożony przez siebie system zarządzania jakością w małej firmie z branży medycznej. Swoim ponad 20-letnim doświadczeniem i stale pogłębianą wiedzą dzieli się w publikacjach i podczas konferencji.

JOANNA MERKUN-PIĘTA

Joanna jest Quality Managerem z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu jakością, w branżach takich jak petrochemia, budownictwo przemysłowe, poligrafia oraz badania i rozwój.

Wspiera Pracodawców w zapewnianiu jakości wyrobów i usług, w rozwiązywaniu problemów jakościowych oraz ciągłym doskonaleniu procesów zarządczych i produkcyjnych, w oparciu o “szyte na miarę”, wdrożone, certyfikowane i skutecznie utrzymywane systemów zarządzania jakością.

Poprzez propagowanie filozofii jakości oraz myślenia opartego na ryzyku, zwiększa świadomość kierownictwa i pracowników, zapewniając spełnienie potrzeb i wymagań klientów, co wpływa m.in. na redukcję kosztów złej jakości i zwiększenie zadowolenia klientów ze współpracy z tymi firmami.

W projekcie JAKOŚĆ BEZ RETUSZU stawia z jednej strony na rozwój własny i czerpanie wiedzy od Ekspertów oraz Pasjonatów jakości biorących udział w Projekcie, ale także na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w trakcie swojej drogi zawodowej.

MONIKA KUNICKI

Kierownik laboratorium jakości w centrum inżynieryjnym z branży motoryzacyjnej. Na co dzień zarządza zespołem pomiarowców, konsultuje strategie i stosowane systemy pomiarowe. Ekspert w zakresie pomiarów z wykorzystaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych oraz norm GPS.

Jaki jest cel Moniki w projekcie JAKOŚĆ BEZ RETUSZU z Anną Farion?

W projekcie JAKOŚĆ BEZ RETUSZU chce dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie pomiarów oraz standardów i norm z nimi związanych, a także doskonalić z pomocą Partnerów Jakości Bez Retuszu swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania jakością.

W ramach Projektu przybliży między innymi następujące zagadnienia:
– istotę współrzędnościowej techniki pomiarowej w dynamicznie rozwijającej się branży produkcyjnej,
– pomiary długości i kąta, które potrafią zaskoczyć,
– co myśli i mówi współrzędnościowa maszyna pomiarowa o pomiarach tolerancji geometrycznych.

MONIKA PARTYKA

Monika jest Dyrektorem ds. Wdrożeń i Rozwoju z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w monitoringu jakości środowiska, żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich, farmaceutyków, materiałów opakowaniowych, zabawek i tkanin.

 

Pasjonatka zagadnień związanych GMP, GLP, bezpieczeństwem żywności i jakości wg ISO 17025. Kreatorka praktycznego podejścia, promotorka innowacji i modyfikacji procesów zgodnie z zasadami Lean.

Jaki jest cel Moniki w projekcie JAKOŚĆ BEZ RETUSZU?
Monika chce dzielić się podejściem drobnych wyborów i zrozumieniu, że konieczne jest podejście całościowe, a zarządzanie jakością nie odbywa się wyłącznie w dziale jakości, a w całym przedsiębiorstwie.

MARCIN POLAK

Obecnie jest CEO czynnie biorący udział w zleconych projektach spółki Projektownia PPM. www.projektowniappm.com

Marcin Polak zajmuje się głownie projektowaniem maszyn, urządzeń produkcyjnych wysoko specjalizowanych. Rozwiązywaniem wyzwań produkcyjnych. Automatyzacja procesów wytwórczych. Projektowaniem i dostarczaniem sprawdzianów i maszyn do procesów kontroli jakości.

Doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w przemyśle motoryzacyjnym na takich stanowiskach jak:
– Technik utrzymania ruchu
– Technik budowy prototypów w jednostce badawczej
– Koordynator warsztatu utrzymania ruchu
– Konstruktor narzędzi przemysłowych
– Proces inżynier

PATRYCJA PYRKOSZ

Quality Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży automotive, zapewniającym nie tylko doskonalenie Systemów Zarządzania Jakością, ale wszędzie tam, gdzie wsparcie, doświadczenie, kreatywność oraz wiedza mają kluczowe znaczenie.

Dzięki umiejętnościom interpersonalnym, analitycznym, krytycznego myślenia, umiejętność pracy wielozadaniowej i zdolności do jednoczesnego zarządzania kilkoma projektami i harmonogramami dobrze sprawdza się w obszarze operacyjnym, funkcjonalnym, jak i strategicznym.

Patrycja jest osobą, która łatwo nawiązuje dobre relacje z współpracownikami, Klientami, zleceniobiorcami oraz dostawcami. Inspiruje ludzi wizją w kierunku ciągłego doskonalenia, rozwoju i pracy z pasją.


DANIEL SZAŁWIŃSKI

Daniel jest Konsultantem, Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania i Zakładowej Kontroli Produkcji i Audytorem Kontraktowym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu jakością, głównie w firmach z branży produkcyjnej.

Swój pierwszy system zarządzania wdrożył jeszcze na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:1994 – w pełnej wersji z projektowaniem. Pasjonat technologii informacyjnych i praktycznego ich wykorzystania w funkcjonowaniu wielowątkowego i wielokierunkowego systemu komunikacji wewnętrznej w organizacji. Zarażony ‘wirusem’ Lean Thinking’ – zawsze poszukuje najprostszego sposobu rozwiązania każdego problemu. Partner merytoryczny książki Jacka Kukiza – ‘Narzędzia Lean – podejście praktyczne’.

Codziennie pracuje z klientami nad doskonaleniem ich systemów zarządzania w duchu Lean Management oraz Quick Response Management. Jest jednocześnie Pełnomocnikiem, Konsultantem i Audytorem Kontraktowym. Zna każdy punkt widzenia na poszczególne elementy normy. Dzięki temu gwarantuje rzetelność stosowanych rozwiązań.

JACEK ŚLIWIŃSKI

Quality Manager z ponad dwudziestoletnią praktyką w zapewnieniu jakości dla firm z branż: przemysłu ciągnikowego, lotniczych i automotive światowego formatu. Entuzjasta Six Sigma jak również metody 8D. Obecnie fascynat napędów wodorowych jako przyszłości transportu i energetyki.

Jaki jest cel Jacka w projekcie Jakość Bez Retuszu z Anną Farion? 

Krzewienie wiedzy z zakresu planowania i zapewnienia jakości oraz uświadamiania znaczenia analizy przyczynowo-skutkowej, rozwój dostawców.

W ramach projektu Jakość Bez Retuszu będę rozmawiał na temat:
HERCA (Human Error Root Cause Analysis) – dlaczego najczęściej stwierdzany jest błąd ludzki a tak mało znamy sposób jego analizy

PAULINA KOTERWA

Paulina jest Managerem ds. Rozwoju Systemów Zarządzania, a także Pełnomocnikiem Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Obroniła tytuł doktora, opracowując metodę do weryfikacji skuteczności wdrożenia narzędzi Lean Manufacturing z zastosowaniem audytu. W swojej pracy zawodowej zajmuje się nie tylko doskonaleniem systemu zarządzania, ale również wsparciem innych procesów w ich funkcjonowaniu.

Zasada, która towarzyszy jej od samego początku, to rozwijanie systemu w taki sposób, aby stanowił on krwiobieg organizacji. Stawia na kreatywność, zaangażowanie i współpracę zespołową.

W projekcie JAKOŚĆ BEZ RETUSZU z Anną Farion chce dzielić się wiedzą opartą o własne doświadczenie zawodowe, a także rozwijać się poprzez czerpanie wiedzy od wybitnych Ekspertów.
Paulina będzie realizować zagadnienia, takie jak: audyt wewnętrzny, systemy zarządzania jakością, czy społeczna odpowiedzialność biznesu.

PAWEŁ WALKOWSKI

Poznajmy się