Skip to content

Jidoka i Dantotsu – koncepcje na miarę XXI wieku.

Anna Farion

Koncepcję Jidoka poznawałam podczas spotkań i rozmów z twórcami m.in. leancenter.pl, koromo.pl i tym samym wydawcami książki “45 absurdalnych zwyczajów Toyoty”. Jestem przekonana, że ta książka “45 absurdalnych zwyczajów Toyoty” wyjaśni Ci mnóstwo ważnych i trudnych zagadnień i jednocześnie pozwoli odetchnąć, bo jest napisana lekkim i prostym dla odbiorcy językiem.

Zdj. “45 absurdalnych zwyczajów Toyoty” https://45.leancenter.pl/

Jakub Kocjan i Krzysztof Bednarz otworzyli przede mną świat autentycznych pasjonatów kultury LEAN – swój świat. Zaczynam tutaj od Nich – od tych dwóch wybitnych osób, którzy od ponad 10 lat propagują w Polsce kulturę LEAN. A ich zaangażowanie w bezinteresowne promowanie tej kultury zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek, podobnie jak świat, który kreują – w którym dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest dniem powszednim, a inspirowanie ludzi i ułatwianie kontaktów czymś naturalnym.

To właśnie dzięki Kubie i Krzysztofowi spotkałam Prof. dr hab. inż. Tomasza Koch i Menedżer Wydawnictwa LEI Polska Klaudię Kościelska i mogłam zapoznać się z książką Sadao Nomura Droga Toyoty do doskonałej jakości” jeszcze przed jej wydaniem. Premiery obu wspomnianych tutaj wybitnych książek odbyły się na przełomie września i października 2023 r. Tych książki nie można pominąć, są one bowiem wytrychem do zrozumienia how it works w doskonałej organizacji.

Polecam zakup książki https://leanbooks.pl/p256,droga-toyoty-do-doskonalej-jakosci.html

Sadao Nomura wychodzi w swojej książce od krótkiego wyjaśnienia czym jest Jidoka, aby następnie przejść do koncepcji Dantotsu, czyli spektakularnej poprawy jakości. I w brew pozorom nie jest to łatwa lektura, bo Dantotsu wymaga zaangażowania wszystkich, wszędzie i zawsze. Dzięki tej książce zrozumiesz, że “nawet najlepsi mogą stać się jeszcze lepsi”, a tak starannie przygotowanych instrukcji i wskazówek w działaniach na rzecz jakości Dantotsu nie znajdziesz w żadnej innej książce. Autor opisał w sposób bardzo szczegółowy główne sposoby prowadzące do doskonałości w zakresie materiałów, maszyn i metod dzięki wykorzystaniu wizualizacji, procesu 8 kroków, standaryzacji oraz spotkań asaichi poświęconych roszczeniom reklamacyjnym – z różnych punktów widzenia. A tak naprawdę dla Sadao Nomura to jednak ludzie i ich wysiłek zawsze były kluczowe w dążeniu do doskonałości Dontotsu. Jeżeli ludzie nie włożą wysiłku w doskonalenie, to osiągnięcie stanu “zero wad jakościowych” nie będzie możliwe. W książce znajdziesz także instruktaż jak najskuteczniej motywować pracowników.


Poniżej pozostawiam Ci, drogi czytelniku, fragment książki Sadao Nomura Droga Toyoty do doskonałej jakości“.
System Produkcyjny Toyoty i twój system produkcyjny powinny zaczynać się od tego samego punktu wyjścia: jakości wbudowanej w proces. Osiągnięcie doskonałej jakości – wbudowanej, a nie uzyskiwanej dzięki przeróbkom po kontroli – jest jednym z dwóch podstawowych celów jidoki. Drugi to szacunek dla człowieka. Ale najpierw spójrzmy na to ciekawe słowo, jakim jest „jidoka”. Jako pojęcie jidoka może powodować dezorientację nawet w Japonii, ponieważ jest to termin utworzony na bazie japońskiego słowa i kanji oznaczającego automatyzację.

Rysunek na podstawie książki T. Narusawy i J. Shooka, Kaizen Express, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2019, s. 57. Kanji to znaki pochodzenia chińskiego stanowiące element pisma japońskiego.

Praca maszyny – lub działanie jakiejkolwiek technologii – powinna być oddzielona od pracy ludzi, przy czym to maszyny (lub jakakolwiek automatyzacja) powinny pracować dla ludzi, a nie odwrotnie! Ten szacunek dla człowieka i ten sposób myślenia o projektowaniu pracy jest podstawą wszystkich działań we wszystkich spółkach Toyoty.

O Jidoka możesz również posłuchać w nieretuszowanych rozmowach, w odcinku, w którym wystąpił Jakub Kocjan.
Link do odcina znajdzie pod https://jakoscbezretuszu.pl/wydarzenia/

O metodzie Dantotsu radykalnej poprawy jakości na osiągnięcie poziomu zera braków opowie Prof. Tomasz Koch, który miał okazję poznać osobiście Sadao Nomurę w 2017 roku odwiedzając w Japonii zakład Takahama należący do Toyota Material Handling i będąc oprowadzonym przez niego po zakładzie a także wysłuchując jego wykładu. Prof. Tomasz Koch jest współ-tłumaczem polskiego wydania książki Droga Toyoty do doskonałej jakości.
link do odcinka: https://www.youtube.com/watch?v=ZpcyQvhS2ws

Polecam i Zapraszam!