Skip to content

KPI – SATYSFAKCJA KLIENTA

Anna Farion, Magdalena Całek-Szwajkosz

Co wiemy o zadowoleniu naszych klientów?

 • Bardzo często nic – dostawcy nie prowadzą oceny.
 • To co chcemy pokazać audytorom (kolorowy ładny wykres).
 • To co nam klient powiedział (np. wyrób poza specyfikacją), a czego nie przyjęliśmy do wiadomości.
 • To co widzimy na portalu klienta.
 • To co dostarczył nam marketing – NPS (wskaźnik rekomendacji netto).

Satysfakcja klienta zewnętrznego to wskaźnik służący do ilościowego określenia stopnia zadowolenia klienta z produktu/usługi.

Wskaźnik ten jest pozyskiwany poprzez:

 • badanie satysfakcji klienta (ankieta, teleankieta, wywiad), w którym klient na podstawie zadanych pytań ocenia dostawcę (jego produkt, usługę) w kategoriach przygotowanych przez dostawcę. Najczęściej wskaźnik obliczany jest na podstawie sumy punktów uzyskanych w ankiecie w odniesieniu do maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia.                   

Czasem stosuje się znaczenie wagowe dla danego pytania/kategorii. Jest to uzależnione od indywidualnego podejścia organizacji. Należy wziąć pod uwagę, że ankieta to jest opinia tak zwana „tu i teraz”, dlatego nie zawsze obiektywnie ocenia cały okres współpracy. Czasem incydentalne zdarzenie może mieć wpływ na opinię klienta o danym wyrobie, usłudze. Dlatego tak istotne jest ustalenie i obserwowanie mierników, które wpływają na satysfakcję klienta.

 • odczyty wyników oceny satysfakcji ze stron klienta (głównie w branży motoryzacyjnej).                  
Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia
Wyk. 1 Indeks satysfakcji klientów, opracowanie własne.

 Klienci biorą różne składniki biorą pod uwagę (wynik jakościowy, wynik współpracy projektowej, wyniki logistyczne, wyniki konkurencyjności, posiadane certyfikaty) i na postawie wewnętrznych zasad przestawiają na swoich portalach ocenę swojego dostawcy. Istotne jest, aby wykorzystywać treści na portalach, analizować wyniki przedstawiane przez klienta i natychmiast reagować, w przypadku niespełnienia wymagań klienta. Brak reakcji ze strony dostawcy może skutkować poważnymi konsekwencjami biznesowymi (Business on Hold).

Jednak w celu porównywania wyników satysfakcji wszystkich klientów organizacji (OEM (producent oryginalnego wyposażenia), Tire 1 (dostawca pierwszego rzędu), Tire 2 (dostawca drugiego rzędu)) warto przygotować wewnętrzną procedurę, która umożliwi pomiar poziomu satysfakcji według tych samych/możliwych do porównania mierników. Organizacja powinna wskazać mierniki, które bezpośrednio wpływają na wynik zadowolenia (należy skorzystać z portali klientów, CSR (specyficzne wymagania klienta), strategii organizacji, drzewa wskaźników).

Do najczęściej stosowanych mierników używanych do oceny satysfakcji zaliczamy:

– terminową realizacja dostaw/zamówień (OTD),

– terminową i zgodną realizację procesu PPAP (proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej),

– wskaźnik ppm,

– zgodność i terminowość dostawy (OTIF),

– dostawy i zamówienia wolne od błędów (OFOD),

– ilość incydentów (lub IpB),

– ilość reklamacji na milion (lub CpM)

– wyniki audytów,

– wskaźnik terminowości 3d (3d on time),

– wskaźnik terminowości 8d (8d on time),

– wyniki audytów klienta,

– zwroty z rynku,

– status specjalny,

– wynik oceny na portalu (w przypadku klientów posiadających portale B2B).

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia
Wyk. 2 Satysfakcja klienta – analiza obszarów, opracowanie własne.

Do obliczenia indeksu satysfakcji każdego klienta należy wybrać istotne dla biznesu mierniki i określić przedziały wraz z wartością punktową dla nich.

Opisana metoda umożliwia:

 •  wizualnie i liczbowo przedstawić wynik satysfakcji wszystkich klientów i je porównać,
 • porównać obszary/gniazda produkcyjne,
 • porównać sposoby działania,
 • porównać skuteczność zespołów odpowiedzialnych za danego klienta,
 • zdefiniować najsłabszy miernik wpływającą na indeks satysfakcji.

Takie spojrzenie pozwoli podjąć działania naprawcze, tam gdzie obiektywne wyniki pomiarów na to wskazują i jest konieczność podjęcia działania.