Skip to content

Kreatywne rozwiązywanie problemów

Anna Farion

Nic dziwnego, że pracodawcy poszukują kandydatów z umiejętnościami rozwiązywania problemów, kreatywności i krytycznego myślenia. Kreatywne rozwiązywanie problemów jest to bowiem proces tworzenia unikalnych i innowacyjnych rozwiązań problemu lub wyzwania. Wymaga nieszablonowych pomysłów zamiast tradycyjnego podejścia. Obejmuje kombinację różnych sposobów myślenia, zastanawiania się, co jest najlepsze, patrzenia na rzeczy z różnych perspektyw i wykorzystywania nowych możliwości, generowania lepszych pomysłów. To także proces ciągłego uczenia się pozwalający umiejętnie zarządzać wiedzą (przede wszystkim tą ukrytą) i co najważniejsze umiejętne wykorzystać informację.

Jakie korzyści da Ci umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów?

 • Krytyczne myślenie, analiza i rozwiązywanie problemów to najbardziej poszukiwane umiejętności w najbliższej przyszłości. Jak wynika z raportu World Economic Forum dotyczącego przyszłości pracy – krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów znajdują się na szczycie listy umiejętności, które według pracodawców zyskają na znaczeniu w ciągu najbliższych lat.
 • Podejmowanie lepszych decyzji: kreatywne rozwiązywanie problemów pomaga podejść do problemów z różnych punktów widzenia i podejmować lepsze decyzje.
 • Zwiększa zdolność adaptacji: umiejętność znajdowania kreatywnych rozwiązań może pomóc w dostosowaniu się do zmian i skutecznym stawianiu czoła nowym wyzwaniom.
 • Poprawiasz efektywność: rozwiązywanie problemów w nieszablonowy sposób może prowadzić do zwiększenia produktywności, skuteczności i efektywności.

Różne metody i narzędzia do analizy przyczyn źródłowych i rozwiązywania problemów – jak zastosować?

Wiedza na temat istnienia różnych metod czy narzędzi do rozwiązywania problemów jest ważna, lecz nie wystarczająca, aby sobie z przyczyną problemu poradzić. Istotna jest również umiejętność wykorzystania adekwatnej metody w zależności od wielu czynników lub zmiennych, a przede wszystkich potrzeb organizacji i kompetencji zespołu.

Metody do rozwiązywania problemów różnią się stopniem zaawansowania i rozbudowania sekwencji kroków, jednak ich podstawą jest cykl Deminga (PDCA).

Zdj. opracowanie własne opisane w przewodniku “Kreatywne rozwiązywanie problemów”

To jaką metodę do rozwiązywania problemów organizacja wybierze zależy od jej wiedzy i umiejętności wykorzystania informacji. Zarządzanie wiedzą, zarówno wiedzą jawną jaki i ukrytą organizacji ma kluczowe znaczenie w kreatywnym rozwiązywaniu problemów, a powinnością firmy rozwiązującej problem jest nieustanna koncentracja na wiedzy ukrytej, determinującej znalezienie źródła przyczyny i tym samym rozwój organizacji. “Efektem ubocznym” bowiem w sytuacji problemowej wymagającej rozwiązania przy wykorzystaniu wiedzy ukrytej (np. wyciągnięciu wniosków z poprzednich doświadczeń) jest właśnie generowanie nowych pomysły, kreatywne rozwiązania i ciągły rozwój organizacji.

Narzędzia do rozwiązywania problemów służą do zbierania i przetwarzania danych po to aby przede wszystkim wesprzeć decydentów w analizie i wyciąganiu wniosków przed podjęciem decyzji. Popularnym podziałem narzędzi jakościowych jest podział na narzędzia ilościowe i jakościowe lub ich przyporządkowanie wg roli jaką spełnia system zarządzania jakością, tam gdzie mogą mieć zastosowanie tj.: planowanie jakości, zapewnienie jakości i/lub monitorowanie jakości.

Narzędzia ilościowe

 • zasada 80/20 Pareto-Lorenza,
 • DMAIC
 • analiza zdolności procesu,
 • histogram,
 • karty kontrolne.

Narzędzia jakościowe

 • burza mózgów,
 • diagram Ishikawy,
 • Dyscyplina 8D,
 • A3,
 • 5 razy dlaczego „5Why”,
 • 5W2H (Who? What? When? Where? Why? How? How many?).

Więcej na temat kreatywnego rozwiązania problemu dowiesz się z przewodnika pt. “Kreatywne rozwiązywanie problemów” lub podczas szkoleń Jakości Bez Retuszu z Anną Farion.
Szczegóły pod mail@jakoscbezretuszu.pl.