Skip to content

2. ROZWÓJ I DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Jakość bez retuszu z Anną Farion

2.1 Konsultacje Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

2.2 Konsultacje Systemu Zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015

2.3 Konsultacje Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018

2.4 Konsultacje Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301:2018

2.5 Konsultacje Systemu Zarządzania Ryzykiem wg ISO 31000:2018

2.6 Konsultacje Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018

2.7 Konsultacje Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016

Konsultacje stałe są usługą polegającą na:

 • Wstępnej diagnozie danego systemu i ustaleniu obszarów doskonalenia (bazowa analiza luk, audyt diagnostyczny – raport)
 • Opracowaniu harmonogramu wizyt konsultacyjnych i kalendarza spotkań konsultanta z zespołami doskonalącymi i kierownictwem
 • Ustanowieniu i wdrożeniu procesu ciągłego doskonalenia w modelu konsultacji stałych
 • Powołanie zespołów doskonalących
 • Wybór metod doskonalenia procesów
 • Wybór technik oceny ryzyka i szans
 • Dostarczenie członkom zespołów doskonalących kompetencji niezbędnych do korzystania z metod i technik doskonalenia i zarządzania ryzykiem
 • Wdrożenie procesu i realizację modelu ciągłego doskonalenia.
 • Konsultacje doraźne są usługa polegającą na:
 • Wstępnej diagnozie danego systemu i ustaleniu obszarów doskonalenia (bazowa analiza luk, audyt diagnostyczny – raport).
 • Ustaleniu zakresu usługi doradczej
 • Przygotowanie harmonogramu działań w zakresie usługi konsultacyjnej.
 • Wdrożenie działań i ocenę skuteczności przez zamawiającego.