Konkurs

Wyniki konkursu #03

JAKOŚCIOWY DOWCIP

Na audycie

Rozmawiają audytor z audytowanym:

– Proszę się tak nie denerwować.
– Bardzo mnie stresują te kontrole.
– To nie kontrola to audyt.
W trakcie weryfikacji audytor trafia na formularz ze sprawdzeń, w którym brakuje niektórych danych, podpisów itp. na co zwraca uwagę audytowanemu. Audytowany bierze owy świstek i uzupełnia luki.
– Co Pan robi? Dlaczego Pan to teraz uzupełnia? – oburza się audytor.
– Ja nie uzupełniam tylko doskonalę formularz!

Nagrodę za najciekawszy dowcip jakościowy – książkę Andrzeja Koniuka wraz z autografem oraz prezentację treści na stronie internetowej JBR – otrzymuje Urszula Strzelczyk – Król, Spec. ds. Badań w Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
 
***GRATULUJEMY***