Skip to content

Zarządzanie jakością w TOP 10 kompetencji 2023 roku wg World Economic Forum

Anna Farion

Kompetencje przyszłości, czyli dla kogo te wskazówki będą przydatne?

Wskazówki te są dedykowane wszystkim, którzy bacznie obserwują dynamiczne zmiany na rynku pracy, niezależnie od tego, czy zajmują stanowisko pracodawcy, czy też są pracownikami. Jeśli przynależysz do tej drugiej grupy, możesz być pewien, że świadome kierowanie swoim rozwojem zawodowym oraz zdobyta wiedza pozwolą Ci błyskawicznie reagować i dostosowywać się do ewoluującej rzeczywistości. Dodatkowo materiały te zostały wzbogacone o kompetencje przyszłości dla obecnych prezesów zarządu i właścicieli firm, dyrektorów i kierowników działów: operacyjnych,  zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, zarządzania BHP,  zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. optymalizacji procesów, a także wszystkich osób, które chciałyby podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania organizacją i w przyszłości aplikować na stanowiska menadżerskie.

Bez względu na to, czy pełnisz rolę lidera zespołu na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą, przedstawione poniżej wnioski i wskazówki stanowią cenne narzędzie, które pozwoli Ci podejmować odważne decyzje i czuć się pewniej w obliczu nieustannych, pewnych i dynamicznych zmian.

Dzięki temu artykułowi poznasz:

  • RAPORT PRZYSZŁOŚCI PRACY*
  • ANALIZA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W 2023 ROKU,
  • KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI SKUTECZNEGO MENADŻERA PRZYSZŁOŚCI.

*Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów zdecydowanie zachęcam Cię do zapoznania się z oryginalnym raportem World Economic Forum, Future of Jobs Survey 2023.


RAPORT „PRZYSZŁOŚCI PRACY”

Od swojej pierwszej edycji w 2016 roku, badanie dotyczące przyszłości pracy, śledzi wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na rynek pracy. A w 2023 r. przemiany na rynku pracy zostały spotęgowane przez czynniki ekonomiczne i zakłócenia geopolityczne, rosnący poziom społeczny, presje środowiskowe czy przełom technologiczny, tak jak np nadejście ery sztucznej inteligencji (AI). Tak więc poza zmianami technologicznymi WEF, w badaniu przyszłości pracy, rozważył współbieżne trendy, w tym ekologię i transformację gospodarki energetycznej, czynniki makroekonomiczne oraz problemy geopolityczne i związane z tym zmiany w łańcuchu dostaw.

Czwarta edycja badania ma najszersze dotychczasowe pokrycie tematyczne, geograficzne i sektorowe. Badanie “Przyszłość Pracy” łączy perspektywę 803 firm – zatrudniających łącznie ponad 11,3 miliona pracowników – z 27 klastrów przemysłowych i 45 gospodarek ze wszystkich regionów świata. Badanie obejmuje pytania dotyczące makro trendów i trendów technologicznych, ich wpływu na miejsca pracy, wpływu na umiejętności oraz strategii transformacji siły roboczej, jakie przedsiębiorstwa planują zastosować, w okresie od 2023 do 2027 roku.

ANALIZA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI 2023 ROKU

Analiza kluczowych umiejętności w 2023 roku wskazała, że zarządzanie jakością to jedna z 10 kluczowych kompetencji wskazanych przez ankietowanych. Pierwsze miejsce, podobnie jak w roku 2020, zajęła umiejętność analitycznego myślenia. Tuż za analitycznym myśleniem wytypowano myślenie kreatywne, a kolejne istotne kompetencje to: odporność, elastyczność, zwinność, następnie: motywacja i samoświadomość, ciekawość i ciągła nauka, umiejętne wykorzystanie technologii, niezawodność czy umiejętność zwracania uwagi na szczegóły. Dziesiątka kluczowych umiejętności zawiera także kompetencje związane z pracą z innymi – empatię i aktywne słuchanie oraz przywództwo i wpływ społeczny – oraz zarządzanie jakością. Zarządzanie jakością jest przykładem umiejętności szczególnie istotną dla  ekspertów ds. rozwoju biznesu.

Uwaga dotycząca tłumaczenia! Angielskie quality control odnosi się do polskiego sterowanie jakością, natomiast Polska kontrola jakości to angielskie quality inspection. Synonimem dla słowa “sterowania” może być “kierowanie”, “zarządzanie” lub “prowadzenie” w zależności od kontekstu. W raporcie  „World Economic Forum, Future of Jobs Survey 2023” quality control odnosi się do kompetencji zarządczych dlatego w całym artykule używam jedynego poprawnego tłumaczenia tego zagadnienia jako zarządzanie jakością.  

 KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI SKUTECZNEGO MENADŻERA PRZYSZŁOŚCI.

W dzisiejszym środowisku biznesowym często nazywanym światem VUCA, od menedżerów oczekuje się szczególnych kompetencji oraz wszechstronnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania nie tylko procesów w firmie, lecz przede wszystkim umiejętności skutecznego zarządzania wszechobecnym ryzykiem, zmianami oraz całym łańcuchem dostaw z uwzględnieniem coraz to nowych wymagań i presji środowiskowej. Taki menedżer nie tylko utrzymuje biznes, ale również potrafi go rozwijać, doskonale radząc sobie z dynamiczną rzeczywistością. Skuteczność menedżera przejawia się w umiejętności odnalezienia się w niepewnych warunkach biznesowych.

W Jakości bez retuszu z Anną Farion wytypowaliśmy 4 kluczowe kompetencje niezbędne do rozwoju dla menadżerów przyszłości. Są nimi:

1. PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA, które pozwala na zdobycie kompetencji zbudowania modelu zarządzania organizacją z uwzględnieniem poszczególnych standardów zarządzania: jakością, środowiskiem, BHP, energetyką, bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania wg norm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i 45003, ISO 50001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 31000, ISO 31010.

2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I SZANSAMI W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA – ROLA MENADŻERA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM, która pozwala na zdobycie kompetencji koordynowania i nadzorowania procesów zarządzania ryzykiem w organizacji z uwzględnieniem wszystkich obszarów działalności organizacji: strategicznego, operacyjnego, finansowego, jakościowego, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz zachowania ciągłości działania.

3. ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W ORGANIZACJI, które pozwala na zdobycie kompetencji zarządzania wszelkimi elementami organizacji z uwzględnieniem specyficznych obowiązków menadżera wynikających z aspektów środowiskowych, BHP  wraz z zarządzaniem ryzykiem psychospołecznym (ISO 45003), zarządzanie wiedzą oraz konieczności zachowania ciągłości działania, realizacji działań do ryzyka i skutecznej ochrony informacji osiągania efektywności procesów i realizacji celów.

4. CIĄGŁE DOSKONALENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA, które pozwala na zdobycie kompetencji skutecznego zarządzania zmianami w organizacji, przeglądu i nadzorowania niezamierzonych zmian, doskonalenia z wykorzystaniem działań naprawczych oraz umiejętności wykorzystywania szans i wdrażania przełomowych zmian w organizacji.

PODSUMOWANIE

Do napisania tego artykułu zainspirował mnie Tomasz Flakiewicz, który wywołał mnie do odpowiedzi w kontekście jednej z dziesięciu typowych kompetencji przyszłości, a mianowicie “Quality Control”. Uważam, że wato jeszcze raz podkreślić, że “Quality Control” potrzebuje przede wszystkim poprawnego zrozumienia, bo nie chodzi tutaj bynajmniej o kontrolę jakości tylko o ZARZĄDZANIE jakością, na które składa się: planowanie jakości, zapewnienie jakości i kontrola jakości (czytaj quality inspection).
Dzisiaj już zapewne na stronach różnych pro-jakosciowych organizacji czy instytucji przeczytasz o zorganizowanym przeze mnie wydarzeniu, które dało przestrzeń do kreowania kompetencji przywódczych opartych o holistyczne zarządzanie jakością i jest dopiero początkiem obranej przeze mnie drogi. A nie tak dawno jak w grudniu miałam zaszczyt wygłosić prelekcję na gali konkursu Polskiej Nagrody Jakości, na którym właśnie to “Quality Control” było w centrum mojej uwagi. Ponad to na tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej (#OKJ2024), której jestem organizatorem będziemy mówić m.in. o kompetencjach przyszłości.

Raport “Przyszłość Pracy” od World Economic Forum, obserwujący wpływ czwartej rewolucji przemysłowej, dostarcza kompleksowego spojrzenia na trendy technologiczne, makroekonomiczne, środowiskowe i geopolityczne. Analiza kluczowych kompetencji w 2023 roku wyznacza zarządzanie jakością jako jedną z dziesięciu kluczowych umiejętności, którą zdecydowanie warto rozwijać. Dlatego zapraszam na wydarzenia oraz do obserwowania jakoscbezretuszu.pl.