Skip to content

Analiza incydentów bezpieczeństwa w kontekście TISAX

Paweł Walkowski

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z kluczowych elementów światowej gospodarki i – jak obecnie większość branż – podjął wyzwania jakie niesie ze sobą konieczność transformacji cyfrowej. Rozwój „informatyzacji” naszych samochodów, ich autonomiczność, a także nowoczesne cyfrowe systemy rozrywki powodują, że poprawiają się komfort i bezpieczeństwo. Z drugiej jednak strony powyższe czynniki sprawiają, że możliwe jest wystąpienie incydentów bezpieczeństwa cyfrowego mogących nieść negatywny wpływ na życie i zdrowie.

W tym artykule przedstawione zostaną dwa przykłady takich incydentów oraz sprawdzimy, czy podążanie zgodnie z zasadami, jakie są wymagane, aby uzyskać certyfikację TISAX, pozwoliłoby ich uniknąć.

  1. Dlaczego NISSAN “chciał płakać”?

W maju 2017 roku na ustach całego świata pojawiło się słowo “ransomware”. Padało na każdym kanale informacyjnym przynajmniej kilka razy dziennie. Stało się tak, ponieważ do gry wkroczył nowy gracz – Wannacry. Nazwa oddawała to, co działo się w organizacjach nieprzygotowanych na ataki na infrastrukturę IT. Ofiarami  padły takie instytucje jak: brytyjska służba zdrowia, Nissan, Telefonica, FedEx, rosyjskie banki i koleje państwowe, indyjskie linie lotnicze Shaheen oraz wiele innych instytucji. Atak skutecznie sparaliżował pracę wielu firm, ale również przyczynił się do zwiększenia poziomu wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą się na nas czaić.

W tym punkcie skupimy się na ataku przeprowadzonym na firmę Nissan.  Jego skutkiem było zaszyfrowanie istotnych danych firmy przez złośliwe, uniemożliwiając dostęp do kluczowych informacji potrzebnych do prowadzenia operacji. Hakerzy żądali okupu w zamian za odszyfrowanie danych.

Skutki tego incydentu były poważne i obejmowały:

    1. Zakłócenia w Produkcji: Incydent spowodował przerwy w produkcji i zakłócenia w łańcuchu dostaw, co mogło prowadzić do opóźnień w dostarczaniu nowych pojazdów na rynek.

    2. Straty Finansowe: Firma musiała stawić czoła kosztom związanym z próbą odzyskania danych, a także kosztom operacyjnym związanym z przerwami w produkcji.

    3. Utrata Zaufania Klientów: Incydent ten miał negatywny wpływ na zaufanie klientów, którzy mogli obawiać się o poufność swoich danych osobowych.

    4. Reputacyjne Konsekwencje: Zdarzenie to mogło wpłynąć na reputację firmy, ponieważ pokazało, że nawet duże i renomowane przedsiębiorstwa są narażone na ryzyko cyberataków.

Przykład firmy Nissan pokazuje, jak ważne dla organizacji jest wprowadzenie dobrej polityki kopii zapasowych oraz zasad przechowywania krytycznych danych. W przypadku udanego ataku i szyfrowania danych na serwerach plików “sztab kryzysowy” posiadałby możliwość: przywrócenia danych z przed maksymalnie jednego dnia, co znacznie obniżyłoby koszty wynikające z utraty danych.


2.  Jeep – dlaczego nie wszystko musi być “aj” – Atak na Systemy Sterowania

W 2015 roku producent samochodów Jeep stanął w obliczu poważnego zagrożenia związanego z cyberbezpieczeństwem. Przeprowadzony atak na jeden z modeli ujawnił poważne luki bezpieczeństwa, w wyniku czego uzyskano dostęp do wszystkich systemów samochodu – zaczynając od radia, przez klimatyzację, a na układzie hamulcowym i silniku kończąc. Na szczęście atak został przeprowadzony na samochód należących do hakerów, pokazał jednak, jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą łączenie samochodu z siecią.


 Konsekwencje ataku obejmowały takie zagadnienia jak:

    1. Bezpieczeństwo użytkowników: Zdalne kontrolowanie systemów pojazdu dawało hakerom zdolność do potencjalnie niebezpiecznych działań, takich jak zatrzymywanie pojazdu na autostradzie lub dezaktywacja hamulców.

    2. Straty finansowe: Firma była zmuszona do uruchomienia akcji serwisowej obejmującej ponad 1,4 miliona pojazdów w celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania, aby naprawić luki w zabezpieczeniach.

 3. Ujawnienie wrażliwych informacji: Atak ujawnił wrażliwe informacje na temat potencjalnych luk w zabezpieczeniach pojazdów, co mogłoby w przyszłości zostać wykorzystane przez innych hakerów.

    4. Negatywny wpływ na reputację: Incydent ten miał negatywny wpływ na reputację marki Jeep i koncernu Fiat Chrysler Automobiles, obniżając zaufanie klientów.

Incydent Jeepa może służyć jako przypomnienie o potrzebie skoncentrowania się na wczesnym wykrywaniu i niwelowaniu potencjalnych ryzyk w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Chociaż bezpośrednie połączenie między tym incydentem a TISAX nie istnieje, to jednak zasady TISAX, takie jak identyfikacja zagrożeń, systematyczny audyt i dynamiczna reakcja na zmieniające się ryzyko, są uniwersalne w kontekście minimalizowania ryzyka ataków i naruszeń bezpieczeństwa informacji w branży motoryzacyjnej.

Oba przypadki naruszeń bezpieczeństwa informacji w przemyśle motoryzacyjnym wyraźnie pokazują, że cyberbezpieczeństwo jest kluczowym zagadnieniem w dzisiejszym zglobalizowanym i zautomatyzowanym środowisku. Współczesne pojazdy stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ale jednocześnie stają się bardziej narażone na cyberataki. TISAX, jako standard bezpieczeństwa, może stanowić niezwykle cenną pomoc dla firm motoryzacyjnych, pomagając im w identyfikacji, minimalizacji i zapobieganiu ryzykom związanym z cyberbezpieczeństwem. Działania w zakresie edukacji pracowników, regularnych audytów zabezpieczeń i wdrażania standardów TISAX mogą pomóc w zabezpieczeniu branży przed potencjalnie katastrofalnymi konsekwencjami naruszeń bezpieczeństwa informacji.

Rola TISAX w Zapobieganiu Incydentom

W świetle tych wydarzeń, TISAX staje się kluczowym narzędziem dla przemysłu motoryzacyjnego, oferując skuteczne środki ochrony przed naruszeniami bezpieczeństwa informacji. W jaki sposób TISAX może pomóc branży?

    1. Standardy Bezpieczeństwa: TISAX ustanawia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa, które firmy muszą spełniać, aby uzyskać i utrzymać certyfikat. To zabezpiecza firmy przed najważniejszymi zagrożeniami i pomaga zapobiegać wystąpieniu różnych incydentów.

    2. Ocena Ryzyka: TISAX wymaga od firm przeprowadzania regularnych ocen ryzyka i identyfikowania potencjalnych zagrożeń. Dzięki temu firmy mogą wczesnym etapem reagować na potencjalne luki w zabezpieczeniach.

    3. Współpraca w Łańcuchu Dostaw: TISAX promuje współpracę między partnerami w łańcuchu dostaw. To ważne, aby zagwarantować, że dostawcy spełniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa, eliminując potencjalne źródła ryzyka.

Wnioski i Wyzwania Przypadki naruszeń bezpieczeństwa informacji w przemyśle motoryzacyjnym kładą nacisk na pilną potrzebę wzmocnienia zabezpieczeń oraz ustanowienia odpowiednich procedur reagowania na zagrożenia. Branża musi działać aktywnie, aby zminimalizować ryzyko incydentów, chroniąc jednocześnie swoją reputację i bezpieczeństwo użytkowników. TISAX staje się kluczowym narzędziem w osiągnięciu tych celów, zapewniając strukturalny i zintegrowany sposób działania, który wspiera ochronę i zarządzanie ryzykiem w dzisiejszym złożonym środowisku cyfrowym. W kolejnych artykułach oraz wpisach skupię się na poszczególnych elementach ważnych przy wprowadzaniu standardów bezpieczeństwa.