Skip to content

Zarządzanie ryzykiem i szansami, czyli budowanie odporności na permanentną zmianę

Małgorzata Biarda

„Przyszłość zarządzana przez jakość” to hasło przewodnie konferencji, która odbyła się w dniach 23-24.05.2023 roku w Gliwicach, w Centrum Konferencyjnym Politechniki Śląskiej. Miałam zaszczyt wygłosić na ww. konferencji, krótką prelekcję na temat, który jest niezmiernie ważny dla nowoczesnego zarządzania współczesnymi organizacjami.

Dlaczego tak sądzę? Po pierwsze – dynamika zmian współczesnego świata, po drugie – ciągła globalizacja i coraz bardziej złożone i współzależne łańcuch dostaw, po trzecie – nowe wyzwania jakie stoją przed zarządzającymi organizacjami, na każdym ich poziomie – od zarządów po managerów liniowych, a wynikające ze zmian w prawie czy nowych międzynarodowych i unijnych celów dotyczących środowiska, zrównoważonego rozwoju, itd.

Wszystkie ww. czynniki i jeszcze inne, z nich wynikające lub z nimi powiązane powodują, że tylko organizacje, które stworzą model zarządzania oparty na ogromnej elastyczności i łatwości przystosowania się do zmian, mają szanse przetrwać i rozwijać się we współczesnym świecie. Realizacja misji sprawnego zarzą̨dzania organizacją w złożonej i dynamicznej rzeczywistości wymaga jej zdolności do adaptacyjności. Adaptacyjność organizacji to ważny przymiot organizacji zwinnej (Agility Organisation), który określa reakcję na zmiany otoczenia. Nassim Nicholas Taleb[1], w książce „Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy” idzie dalej. Twierdzi, że współczesne organizacje powinny być nie tylko adaptacyjne, ale antykruche. Antykruchość – zdaniem Taleba – jest to proces, który zakłada, że należy nieustanie testować oraz eksperymentować i aktywnie wychodzić zmienności świata i biznesu naprzeciw. Antykruchość to także wiele zmian na różnych szczeblach organizacji – takich, w których toleruje się małe błędy, które z pewnością się pojawią podczas eksperymentów, po to, aby być odpornym, zwinnym i trwałym, kiedy przyjdą realne wyzwania.

Stąd potrzeba wprowadzenia do modelu zarządzania współczesną organizacją mechanizmu, który pozwoli sprostać licznym wyzwaniom. Mechanizmem takim jest z pewnością proces zarządzania ryzykiem i szansami, oparty o normę ISO 31000:2018 Zarządzanie ryzykiem. Wytyczne.

Dlaczego właśnie ten standard? Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że norma ISO 31000:2018 opiera się na neutralnej koncepcji ryzyka. W tej koncepcji ryzyko jest traktowane z jednej strony jako zagrożenie, z drugiej zaś, postrzegane jest jako szansa na osiągnięcie lepszych wyników niż zakładano. Tym samym analizując czynniki, które mają wpływ na organizację, skupiamy się nie tylko na zagrożeniach i mitygacji wynikających z nich ryzyk, ale także identyfikujemy szanse dla organizacji. Szansa to ryzyko, którego podjęcie daje nam przewagę, rozwój, doskonalenie, pozytywną zmianę. Organizacje wdrażające model zarządzania ryzykiem poparty na ISO 31000:2018 uczą się dostrzegania i wykorzystywania sytuacji potencjalnie ryzykownych jako elementu rozwoju i przewagi konkurencyjnej.

Czy to możliwe? Oczywiście, jest wiele przykładów takich organizacji, które dzięki wdrożeniu tej normy rozkwitły. Tu przytoczę tylko jedną CCC. Ktoś z was nie zna tej firmy? Pewnie każdy ma w szafie jakieś buty z CCC. A czy wiecie, że CCC to międzynarodowy koncern, właściciel takich marek jak Half Prise,
e-obuwie, Dee Zee, Gino Rossi i wiele innych sieci działających w całej Europie? Zajrzyjcie na ich stronę internetową i przeczytajcie case study dotyczące wdrożenia ISO 31000:2018. To najlepszy dowód, że warto zaimplementować tę normę w swój model zarządzania organizacją.

Główne korzyści wynikające z implementacji zaleceń normy ISO 31000:2018

  1. Zrozumienie kluczowej roli zarządzania ryzykiem na poziomie najwyższego kierownictwa
  2. Zrozumienie kluczowej roli zarządzania ryzykiem na poziomie najwyższego kierownictwa
  3. Wprowadzenie kultury zarządzania ryzykiem

Najwyższe kierownictwo, czyli kadra zarządzająca stanowi element kluczowy w zarządzaniu organizacją. Stąd jej centralna rola również w zarządzaniu ryzykiem i szansami. Jednak w tej normie ma to swój praktyczny wymiar. Opierając się na zasadach zarządzanie ryzykiem, które tworzy i chroni wartości organizacji, najwyższe kierownictwo powinno zaprojektować strukturę ramową zarządzania ryzykiem
i szansami. Następnie strukturę tę, z dokładnie określonymi rolami i obowiązkami oraz uprawnieniami w zakresie ról, z jasno określonymi zasadami konsultacji, komunikacji monitorowania i przeglądu ryzyka, najwyższe kierownictwo powinno zintegrować z działaniami operacyjnymi i procesami organizacji. Dzięki temu zyskujemy taki model zarządzania firmą, gdzie każdy wie co to jest ryzyko i szansa, jak je identyfikować i oceniać, jak je mitygować (ryzyko) i wykorzystywać (szansa), jak oceniać skuteczność działań i jak je doskonalić. Struktura ramowa powinna być zaprojektowana, zintegrowana
z działalnością organizacji, tak aby wspierała osiąganie jej celów, wdrożona, oceniana, ewaluowana
i doskonalona. A zatem zawsze gotowa na zmiany i dopasowana do ich procesowania.

Korzyści z tak zaprojektowanej struktury ramowej? Każdy właściciel procesu wie, że jest właścicielem ryzyka i powinien wykorzystywać szanse wynikające z oceny ryzyka i szans. Realizatorzy procesów zajmują się ryzykiem i szansami jako jednym z obowiązkowych elementów realizacji i monitorowania procesu. Ryzyko i szanse stają się DNA organizacji. Organizacja zarządza w sposób świadomy zmiennością i płynnością otoczenia, ponieważ na bazie struktury ramowej buduje proces zarzadzania ryzykiem i szansami.

Proces zarządzania ryzykiem i szansami rozpoczyna się od analizy kontekstu, czyli czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wymagań istotnych stron zainteresowanych, które stają się źródłem identyfikacji ryzyka i szans. Zidentyfikowane ryzyka podlegają analizie i ewaluacji w oparciu o kryteria oceny. Na tej podstawie organizacja ustala, które ryzyka są nieakceptowalne i wówczas podejmuje działania mające na celu mitygację ryzyka. W tym działaniu organizacja również decyduje, które szanse wykorzysta. Do nieakceptowalnych h ryzyk i do szans przygotowuje plany. Ryzyka należy mitygować – plan minimalizowania skutków ryzyka, a szanse należy wykorzystywać – plan realizacji szansy. Na każdym z etapów procesu zarządzania ryzykiem i szansami wymagana jest jasna, efektywna komunikacja i konsultacje z osobami o największej wiedzy, doświadczeniu w danym obszarze objętym zarządzaniem ryzykiem i szansami. Przez cały czas proces jest monitorowany, a ryzyko jest przeglądane.

Zdj. z katalogu Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej 2023

Norma ISO 31000:2018 wymaga także ustalenia zasad dokumentowania i raportowania.

Dzięki temu zyskujemy iteracyjne narzędzie, oparte o cykl PDCA, które wspiera naszą organizację w realizacji jej celów strategicznych, operacyjnych,. Finansowych poprzez perfekcyjne zarządzanie ryzykiem i wykorzystywanie szans.

Jeśli zainteresowała Cię norma ISO 31000:2018, zadaj nam pytanie na stronie jakoscbezretuszu.pl. Udzielimy Ci odpowiedzi i pomożemy wdrożyć proces zarządzania ryzykiem i szansami w Twojej organizacji.


[1] Nassim Nicholas Taleb – amerykański ekonomista, filozof i trader pochodzenia libańskiego. Magister nauk przyrodniczych
i doktor zarządzania. W swoich pracach skupia się na zagadnieniach prawdopodobieństwa, przypadkowości i niepewności. Obecnie profesor Uniwersytetu Nowojorskiego.