Out of Stock

QIPS – Dedykowane warsztaty

9877,00 

Dedykowane 2-dniowe, intensywne warsztaty wdrożenia metodologii QIPS w Twojej firmie!

Grupa do 10 osób, lokalizacja – Twoja firma

Omówienie wszystkich 12 elementów z metodologii QIPS – Quick Improvements in Problems Solving (Szybkie Usprawnienia w Rozwiązywaniu Problemów).

Narzędzia – WORKSHEET, WORKBOOK dla każdego uczestnika

Praktyczna realizacja pełnego wdrożenia metodologii QIPS – przygotowanie realizacji projektu optymalizacyjnego i indywidualny monitoring realizacji faz DO, CHECK, ACT – punkty 4-12 z metodologii w ciagu 12 tygodni od daty realizacji dedykowanych warsztatów

Wsparcie merytoryczne – dostęp do zamkniętej grupy!

Test wiedzy dla wszystkich uczestników oraz certyfikat Lidera QIPS dla osób, które zaliczą test z wynikiem > 60%

Clear

QIPS Dedykowane Warsztaty to:

* nauka pracy zespołowej – grupa do 10 osób

* nauka identyfikacji rzeczywistych problemów

* nauka praktycznego wykorzystania narzędzi doskonalenia jakości

* nauka budowania zaangażowania i rozbijania obiekcji

* nauka identyfikacji strat – czasowych i finansowych

Szkolenie QIPS Dedykowane Warsztaty (Quick Improvements in Problems Solving – Szybkie Usprawnienia w Rozwiązywaniu Problemów) zostało opracowane przez praktyka Ciągłego Doskonalenia! Poprowadzi je:
Daniel Szałwiński
Interim Quality&Lean Manager

Dzięki QIPS Dedykowane Warsztaty wykreujesz LIDERÓW ZMIAN, członków Zespołów ds. Ciągłego Doskonalenia, którzy w sposób ciągły i systematyczny poprowadzą w Twojej firmie projekty optymalizacyjne.

Przykładowe efekty osiągnięte dzięki QIPS:

 • 76% redukcji LeadTime reklamacji
 • 62% redukcji kosztów operacyjnych harmonogramowania produkcji
 • 35% redukcji czasu obsługi magazynu

co przekłada się na oszczędności liczone w dziesiątkach tysięcy PLN rocznie!

Zapisz się na szkolenie już dziś!

 

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji uczestników, tak aby każdy z nich:

 • pracować w interdyscyplinarnym zespole,
 • potrafił identyfikować rzeczywiste problemy,
 • potrafił praktycznie wykorzystać narzędzia doskonalenia jakości,
 • potrafił budować zaangażowanie innych pracowników i rozwiewać obiekcje
 • potrafił identyfikować straty – czasowe i finansowe

Adresaci szkolenia:

Właściciele procesów, menadżerowie, dyrektorzy, kierownicy, samodzielni specjaliści, brygadziści, liderzy.

Zakres szkolenia:

Indywidualne warsztaty (CUSTOM WORSHOP) to skoncentrowany system Szybkich Usprawnień w Rozwiązywaniu Problemów w Twojej organizacji.

W ciągu 2 dni – grupa do 10 osób – przyszłych LIDERÓW ZMIAN, członków Zespołu ds. Ciągłego Doskonalenia przejdzie intensywny trening, obejmujący:
– poznanie wszystkich 12 elementów, składających się na metodologię Szybkich Usprawnień w Rozwiązywaniu Problemów
– identyfikację głównych problemów występujących w Twojej organizacji
– analizę i usystematyzowanie zidentyfikowanych problemów w sekwencję projektów optymalizacyjnych, rozłożonych do realizacji w określonym przedziale czasowym
– podejmowanie w pierwszej kolejności działań przynoszących szybkie efekty – strategia “zbierania nisko wiszących owoców” – której celem jest podniesienie motywacji i pokazanie malkontentom, że można i trzeba zmieniać swoje otoczenie – bo każdy z nas ma realny wpływ na ostateczny wyniki firmy
– nabycie umiejętności pracy w zespole przy identyfikowaniu, podejmowaniu i realizacji działań korygujących, korekcyjnych i zapobiegawczych/doskonalących
– praktyczne posługiwanie się narzędziami doskonalenia jakości:
* ankieta problemów
* schemat procesu, mapa procesu
* diagram Pareto-Lorenza
* diagram Ishikawy (rybia ość)
* diagram żółwia
* RCA (Root Cause Analysis) – analiza przyczyn źródłowych
* arkusz kontrolny – checklista
* 5WHY
* 5W2H
* metoda SMART
* metoda STAN
* KPI
* Daily Management – Gemba Walk, Quality Walk, Safety Walk
* CAPA – Corrective Actions and Preventive Actions
* SOP – Standard Operating Procedure
* Quick Response – Szybka Reakcja

Dzięki warsztatom opracujecie swój pierwszy projekt optymalizacyjny i dzięki indywidualnemu wsparciu – w ciągu 12 tygodni od zakończenia warsztatów dowieziecie go z sukcesem do końca!

DZIEŃ I: WARSZTATY

 • Arkusz Problemów – Analiza: Identyfikacja i wybór problemów możliwych do rozwiązania
 • Poznaj Swój Problem: Zrozum źródło problemu i wyznacz kierunek działania.
 • Poznaj Swój Proces: Przeanalizuj swoje procesy i zidentyfikuj obszary do usprawnienia.
 • Co Chcesz Osiągnąć?: Określ cele i wyznacz ścieżkę do ich realizacji.
 • Droga do celu: Stwórz Plan Działań – mapę swojego projektu optymalizacyjnego, aby lepiej go zrozumieć.
 • Co Może Pójść Nie Tak?: Odkryj potencjalne problemy i przygotuj się na nie.
 • Corrective Actions Preventive Actions: Działaj szybko i skutecznie w celu eliminacji problemów.

DZIEŃ II: WARSZTATY 

 • DATA Management: Wykorzystaj dane do podejmowania trafnych decyzji.
 • Komunikacja – GŁUCHY TELEFON?: Popraw komunikację w firmie i unikaj błędów wynikających z niedoprecyzowanych informacji.
 • Ocena Wyników: Dokładnie oceniaj efekty swoich działań i ucz się na błędach.
 • Zdefiniuj Standardy – SOP: Stwórz standardy działania, które pomogą utrzymać wysoką jakość.
 • QUICK RESPONSE: Reaguj szybko na zmiany i wyzwania.
 • RE Play: Analizuj przebieg projektu i ucz się na bieżąco.
 • QIPS WORKSHEET: Zaplanowanie i uzgodnienie realizacji 2 projektów optymalizacyjnych

Certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu:

Certyfikat wystawiony przez JBR z Anną Farion „Lider QIPS”.
Certyfikat zostanie wystawiony po zaliczeniu ćwiczeń i zdaniu testu. Jeśli uczestnik nie zaliczy ćwiczeń albo/i nie zda testu wówczas otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena zawiera:

 • zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 • materiały szkoleniowe (WORKSHEET oraz WORKBOOK w wersji papierowej i elektronicznej).

Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń JBR z Anną Farion