Skip to content

Skuteczność systemu zarządzania jakością – co oznacz? – cz.2

Beata Łuczak

W drugim artykule z cyklu o skuteczności systemu zarządzania jakością dowiesz się, co oznacza zwrot „skuteczny system zarządzania jakością” i gdzie szukać wyjaśnienia tego zwrotu. Poznasz moje ostatnie przemyślenia na ten temat po lekturze artykułów Prof. Christensena. Ponownie odpowiesz na pytania, z którymi zostawiłam Ciebie w artykule pierwszym pt. „Skuteczność systemu zarządzania jakością – z czym go porównać?” W międzyczasie zaproszę chętnych Czytelników do sprawdzenia swoich sił w trzech krótkich zadaniach.

Już wiesz, że wspomniany zwrot znajduje się w piętnastu miejscach w normie ISO 9001:2015.

Warto prawidłowo rozumieć, co on oznacza po to, aby dobrze wdrożyć poprawkę Amd 1:2024-02 „ZMIANA 1: Zmiany dotyczące działań w dziedzinie klimatu”, którą dodano do 31 norm systemów zarządzania Typu A, czyli zawierających wymagania. Wśród nich jest też ISO 9001.

We wspólnym komunikacie IAF (International Accreditation Forum) i ISO (International Organization for Standardization) z dnia 23.02.2024 r. wymieniono oczekiwania wobec certyfikowanych organizacji:

„…certyfikowane organizacje powinny upewnić się, że uwzględniły aspekty zmian klimatycznych i ryzyka w ramach rozwoju, utrzymania i skuteczności własnych systemów zarządzania…”

Dla każdego systemu zarządzania objętego poprawką Amd 1:2024-02 zwrot „skuteczność systemu zarządzania” może oznaczać co innego.

Skupmy się teraz na systemie zarządzania jakością, który ma być zgodny z normą ISO 9001.

Gdzie szukać wyjaśnienia zwrotu „skuteczność systemu zarządzania jakością”?

W normie ISO 9000:2015 „Systemy zarządzania jakością – podstawy i terminologia” brak wyjaśnienia tego całego sformułowania. Znajdziesz tam tylko definicję pojęcia „skuteczność”.

p. 3.7.11 ISO 9000:2015 zapisano:

Skuteczność to stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte”.

W normie ISO 9001 pierwszym wymienionym wymaganiem jest p. 1. „Zakres normy”. W jego treści ujęto zwrot „skuteczne stosowanie systemu”, co przedstawia Rysunek nr 1.

Rysunek nr 1 Tekst p. 1 „Zakres normy” ISO 9001:2015 z zaznaczonym fragmentem zaznaczonym kolorem zielonym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”, Warszawa 2016, s. 10

W podpunkcie a) i b) powyższego wymagania wyjaśniono, kiedy system zarządzania jakością będzie uznany za skuteczny. Zwróć uwagę na fragment „…wykazać zdolność do stałego dostarczania…”. Zaznaczyłam go na Rysunku nr 2 czerwonym kolorem.

Rysunek nr 2 Tekst p. 1 „Zakres normy” ISO 9001:2015 z zaznaczonym fragmentami zaznaczonymi kolorem zielonym i czerwonym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”, Warszawa 2016, s. 10

Na Rysunku nr 3 zaznaczyłam trzy zwroty: „wyroby i usługi”; „wymagania klienta” i „zadowolenie klienta”.

Rysunek nr 3 Tekst p. 1 „Zakres normy” ISO 9001:2015 z fragmentami zaznaczonymi kolorem niebieskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”, Warszawa 2016, s. 10

W oparciu o zaznaczone na niebiesko fragmenty z Rysunku nr 3 wykonaj zadanie nr 1.

Zadanie nr 1 (dla chętnych)

Zastanów się nad kolejnością ułożenia zaznaczonych na niebiesko fragmentów tekstu p. 1. „Zakres normy” w ISO 9001, tj. „wyroby i usługi”; „wymagania klienta” i „zadowolenie klienta”, jeśli chodzi o system zarządzania jakością. Czy zostawisz je w takiej kolejności, w jakiej są wymienione? Czy zmienisz tę kolejność? Wpisz ją poniżej:

Twoja kolejność:

  1. …………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………….
  3. ………………………………………………………….

Sprawdź, czy Twoja kolejność jest taka sama, jak ta zaproponowana przeze mnie. Przedstawiłam ją na rysunku nr 4

Rysunek nr 4 Kolejność trzech zwrotów z p. 1. „Zakres normy” w ISO 9001, tj. „wyroby i usługi”; „wymagania klienta” i „zadowolenie klienta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”, Warszawa 2016, s. 10

Przeczytaj jeszcze raz tekst p. 1. „Zakres normy” w ISO 9001 zamieszczony na Rysunku nr 2 oraz definicję pojęcia „skuteczność” z normy ISO 9000:2015, podaną wcześniej. Zastanów się nad tym, czym są „planowane działania”, a czym „planowane wyniki” z tej definicji, odnosząc ją do systemu zarządzania jakością.

Czy Twoja odpowiedź pokrywa się z moim zestawieniem, które przedstawiłam na Rysunku nr 5?

Rysunek nr 5 Zestawienie treści definicji pojęcia „skuteczność” z normy ISO 9000:2015 z wybranymi fragmentami p. 1 „Zakres normy” z ISO 9001 w odniesieniu do pojęć „planowane działania” i „planowane wyniki” dla systemu zarządzania jakością

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 9000:2015 „Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia ”, Warszawa 2016, s. 26 i PN-EN ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”, Warszawa 2016, s. 10

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane działania to „wykazywanie przez organizację zdolności do stałego dostarczania…”, a nie „procesy”.

Z kolei „planowane wyniki”, które mają być osiągnięte w skutecznym systemie zarządzania jakością, to „wyroby i usługi, które mają spełniać wymagania klienta oraz wymagania prawne i regulacyjne odnoszące się do tych wyrobów i usług”.

Na Rysunku nr 6 przedstawiłam graficznie zestawienie z Rysunku nr 5.

Rysunek nr 6 Graficzne zestawienie treści definicji pojęcia „skuteczność” z normy ISO 9000:2015 z wybranymi fragmentami p. 1 „Zakres normy” z ISO 9001 w odniesieniu do pojęć „planowane działania” i „planowane wyniki” dla systemu zarządzania jakością

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 9000:2015 „Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia ”, Warszawa 2016, s. 26 i PN-EN ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”, Warszawa 2016, s. 10

Nadszedł czas na opisanie, kiedy system zarządzania jakością będzie skuteczny. W tym celu wykonaj Zadanie nr 2.

Zadanie nr 2 (dla chętnych)

Zastanów się nad tym, kiedy system zarządzania jakością w firmie jest skuteczny i opisz to. Skorzystaj z zestawienia treści definicji pojęcia „skuteczność” z normy ISO 9000:2015 z wybranymi fragmentami p. 1 „Zakres normy” z ISO 9001 w odniesieniu do pojęć „planowane działania” i „planowane wyniki” dla systemu zarządzania jakością, które znajdziesz na Rysunku nr 5. Możesz skorzystać z poniższego wzoru

 Wzór:

System zarządzania jakością w Firmie jest skuteczny wtedy, gdy pomaga, aby wykazywała ona zdolność do stałego dostarczania  ……..

Twój opis:

System zarządzania jakością w Firmie jest skuteczny wtedy, gdy pomaga, aby wykazywała ona zdolność do stałego dostarczania  …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przydałby się przykład.

Na jednej ze stron internetowych znalazłam bardzo ciekawy opis wyrobu spółki w odniesieniu do funkcji, jaką ten wyrób pełni dla jej klientów. Sprawdź Rysunek nr 7.

Rysunek nr 7 Opis wyrobu spółki Koksownia Bytom Sp. z o.o. zamieszczony na jej stronie internetowej

Źródło: https://koksowniabytom.pl/

Zadanie nr 3 (dla chętnych)

Zastanów się nad tym, kiedy system zarządzania jakością w firmie „Koksownia Bytom Sp. z o.o.” będzie skuteczny. Skorzystaj z Zadania nr 2, które przed chwilą zrobiłeś/aś. Opisz to konkretnie w oparciu opis z Rysunku nr 7 oraz wykorzystując informacje zawarte na rysunkach nr 5 i 6.

Twój opis skuteczności systemu zarządzania jakością w Spółce Koksownia Bytom Sp. z o.o.:

 System zarządzania jakością w Firmie jest skuteczny wtedy, gdy pomaga, aby wykazywała ona zdolność do stałego dostarczania  …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Na koniec wróćmy do pytań, z którymi Ciebie zostawiłam w pierwszym artykule.

Przypomnij je sobie i ponownie wybierz odpowiedź.  Porównaj ją z poprzednią. Jest taka sama, czy ją zmieniasz?

Pytanie nr 1

Czy „skuteczność systemu zarządzania jakością” oznacza to samo, co „system zarządzania jakością”? 

Pomyśl i zaznacz właściwe

o TAK       o   NIE     

W jakim stopniu jesteś pewny/a swojej odpowiedzi: ……………..%     

Pytanie nr 2

Czy „skuteczność systemu zarządzania jakością” oznacza to samo, co „skuteczne procesy”?

Pomyśl i zaznacz właściwe

o TAK       o   NIE     

W jakim stopniu jesteś pewny/a swojej odpowiedzi: ……………..%     

W następnym artykule z tego cyklu dowiesz się, co oznacza pojęcie „zdolność” i z jakich trzech grup czynników się składa. One definiują, co organizacja jest w stanie osiągnąć, a czego nie. Poznasz moje rozwiązania zadań nr 2 i 3 oraz odpowiedzi na pytania nr 1 i 2. Porównasz je ze swoimi. Zaproszę Ciebie też do zrobienia opisu skuteczności systemu zarządzania jakością dla Twojej Firmy.